30-vuotias Sisäilmayhdistys vahvistaa sisäilma-alan yhteistyötä

Sisäilmayhdistys viettää juhlavuotta, sillä yhdistys perustettiin syksyllä 1990 tehtävänään järjestää kansainvälinen Indoor Air 1993 -konferenssi Helsingissä.

Tiistaina 10.3. yhdistys juhlisti 30-vuotista taivaltaan vuotuisen Sisäilmastoseminaarin merkeissä Helsingin Messukeskuksessa. Juhlagaalassa Sokos Hotel Triplassa palkittiin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja kannattajajäseniä.

Sisäilmayhdistyksen perustajajäsen emeritusprofessori Olli Seppänen kuvasi puheessaan yhdistyksen historiaa ja sisäilmatutkimuksen kehitystä Suomessa. Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana useita huippuasiantuntijoita, jotka ovat vieneet Suomen sisäilmatietoutta maailmanmaineeseen.

”Haasteita ja sitä myöden tarvetta tällaiselle yhdistykselle riittää silti edelleen”, Seppänen totesi lopussa.

Sisäilmayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Risto Kosonen korosti juhlagaalassa pitämässään puheessaan sisäilmatyön monitieteellisyyttä sekä toimialan yhteistyön merkitystä:

”Toimintamme on aina perustunut puolueettomuuteen, tutkittuun tietoon ja monitieteellisyyteen. Yhdistyksestä on muodostunut kansainvälisestikin ainutlaatuinen sosiaalinen innovaatio. Olemme tuoneet yhteen tutkijat, viranomaiset, koulutuksen sekä yritykset keskustelemaan, vaikuttamaan ja kehittämään asioita yhdessä.”

Kosonen painotti myös tutkimusrahoituksen merkitystä.

”Kansainvälisessä yhteisössä toimiminen edellyttää omaa huippututkimusta ja sen riittävää rahoitusta”.

Sisäilma-alan kansainvälinen kattojärjestö ISIAQ kiittää Sisäilmayhdistystä sen uranuurtajaroolista.

”Arvostamme erityisesti Sisäilmayhdistyksen panosta sisäilmaa käsittelevien ohjeiden julkaisemisessa, rakennusmateriaalien ja sisäilman laadun luokittelemisessa sekä määrätietoista tiedon jakamista seminaarien ja työpajojen kautta”, sanoo ISIAQ:n puheenjohtaja Marzenna Dudzinska tervehdyksessään.

Samana päivänä pidetyn Sisäilmastoseminaarin ohjelma koostui ajankohtaisista aiheista, kuten toimintatavoista sisäilma-asioissa, epäpuhtauksien mittaamisesta, mikrobitutkimuksesta, sisäilman laadun varmistamisesta, ilmanvaihdosta ja painesuhteista, lattioiden ja perustusten toimivuudesta, toimivan ilmanvaihdon ratkaisuista sekä koetun sisäilman laadun kysymyksistä. Seminaariin osallistui lähes 1 300 henkilöä. Seminaarin yhteydessä yhdistyksen perustajajäsenelle Esko Kukkoselle myönnettiin Pro Sisäilma -tunnustus.

Sisäilmastoseminaarin ja juhlagaalan jälkeisenä päivänä Terveet tilat 2028 -ohjelman sihteeristö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Sisäilmayhdistys järjestivät yhdessä sisäilma-aiheisen työpajatilaisuuden, johon osallistui yli 200 asiaan vihkiytynyttä. Tilaisuuden aamupäivän aikana jaettiin tietoa hyvistä käytännöistä ja iltapäivän työpajojen ajatukset ja ideat otetaan huomioon kehitettäessä Terveet tilat -toimintamallia.