Aalto-yliopisto sai rakennusalan maisteriohjelmansa valmiiksi

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden ja Sähkötekniikan korkeakoulut järjestävät pari kertaa vuodessa yhteistyötapaamisen kiinteistö-, rakennus- ja talotekniikka-alan liittojen ja yritysten kanssa. Tämän kevään tapaamisessa Aalto-yliopiston Design Factoryssa professorit esittelivät sekä rakennus- että LVI-puolen maisteritutkintoja ja alalla käynnissä olevia tutkimuksia.

Opiskelu Aalto-yliopistossa on nykyisin kaksivaiheista. Ensin suoritetaan perusasioihin keskittyvä tekniikan kandidaatin tutkinto. Kurssit ja suoritus ovat siinä pääosin suomeksi. Sitten suoritetaan pääosin englanninkielellä maisterin tutkinto, jonka suorittanut saa diplomi-insinöörin arvon.

LVI-tekniikan professori Risto Kosonen veti keskustelua sidosryhmätapaamisessa. Hän lupasi, että sidosryhmille lähetetään pari kertaa vuodessa ”Talotekniikan ja ekologisen rakentamisen uutiskirje”. Ensimmäinen lähetettiin viime joulun alla.

Tällä kertaa palaverin tarkoituksena oli käydä läpi maisteriohjelman tilannetta ja erityisesti keskittyä Aallon talotekniikka-alaan liittyvään tutkimustoiminnan esittelyyn.

Talotekniikkakokonaisuuteen liittyvät maisteriohjelmat esiteltiin. Rakennuspuolen maisteriohjelma oli äskettäin valmistunut. Ohjelmiin voi tutustua tarkemmin netissä. LVI- ja energiatekniikan maisteriohjelman löydät täältä.

Rakennuspuolen maisteriohjelma löytyy täältä.

Niitä oli aiemmin esitelty myös SKOL:in edustajille ja kuultu suunnittelualan näkemyksiä ja tarpeita talotekniikan maisteriohjelman suhteen. SKOL:n kanssa on käyty niitä sen jälkeen tarkemmin läpi. SKOL:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet harjoittelu- ja kesätyöpaikkoihin niille opiskelijoille, joiden ammattiaineopinnot ja henkilökohtaiset opinnot ja suoritukset (HOPS) täyttävät konsulttiyrityksien tarpeet.

Energiatekniikan laitos on nyt osa konetekniikan laitosta

Kuluvan vuoden alusta energiatekniikan laitos on ollut osa konetekniikan laitosta. LVI-tekniikan kursseihin tällä muutoksella ei ole vaikutusta.

Heidi Salonen kertoi puolestaan talotekniikkaan liittyvistä maisterikursseista, joita opetetaan rakennustekniikan laitoksella. Aihealueeseen liittyvät kurssit ovat:

· Design of Energy Efficient Buildings
· Indoor Air Quality
· Indoor Environment Technology

Talotekniikkaan ja sisäilmastoon liittyviä tutkimushankkeita käytiin läpi laitos- ja koulukohtaisesti. LVI- projekteja esittelivät professorit Siren ja Kosonen. Professorit Salonen ja Kurnitski esittelivät rakennustekniikan hankkeita sekä professori Harmo Sähkötekniikan korkeakoulun projekteja.

Alalla useita tutkimuksia

LVI-tekniikan puolella on eri hankkeissa menossa useita väitöskirjaprojekteja liittyen rakennuksen tai alueen energiajärjestelmien optimointiin. Lisäksi on menossa projekteja muun muassa korkeisiin asuinrakennuksiin ja suurten tilojen ilmanjakoon liittyen.

Rakennustekniikan laitoksella on myös menossa useita tutkimushankkeita sisäilmaan liittyen. Tutkimuksia on käynnissä myös asuinrakennusten käyttöveden energiakulutukseen, uima- ja jäähallien energiakulutukseen, energiansäästötoimien vaikutukseen energiatuotannon päästöihin ja uusiutuvien energiajärjestelmien säätöön liittyen. Muutamia näistä esiteltiin kevään Sisäilmastoseminaarissa.

Sähkötekniikassa on menossa kaksi hanketta talotekniikkaan liittyen:

· Light retrofitting: improving energy efficiency and lighting quality
· Rakennuksen sisäilmaston laadun mittaus- ja käyttäjäpalautejärjestelmä

Yhteistyö jatkuu syksyllä

Kokouksessa kuultiin myös korkeakoulun ulkopuolisten tahojen yrityspuheenvuoroja, joissa korostettiin uusien hankkeiden ajankohtaisuutta ja liittymistä myös kentän ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

Tutkimustarpeiden määrittelyssä tulee yhteistyön olla toimivaa ja joustavaa. Nykyinen huono julkinen rahoitustilanne asettaa rajansa valitettavasti hyviinkin hankkeisiin. Loppukeskusteluissa tulikin esiin tiukentunut tutkimusrahoitustilanne, joka on yleinen huoli koko alalla. Eri säätiöiden tukea kaivataan.

Seuraavaan sidosryhmäpalaveriin, joka pidetään 29. Syyskuuta kello 9 Design Factorylla, toivottiin Aallolta uutta tilannekatsausta maisteriohjelmien suhteen. Lisäksi toivottiin ulkomaisten jatko-opiskelijoiden projektien esittelyä.