Ääneneristysvaatimuksia melualueilla täsmennetään asetusmuutoksella

Ääniympäristön huomioiminen on aikaisempaa tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen, ympäristömelu ja rakennusten sisätilojen äänilähteet ovat lisääntyneet.

Nyt annetulla asetuksen muutoksella täsmennetään voimassa olevan asetuksen esitysmuotoa uuden rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimuksista melualueilla, sekä kevennetään parvekkeiden äänitasovaatimusta. Asetusta sovelletaan ensisijaisesti uudisrakentamisessa. Korjausrakentamisessa ja rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa rakennuksen ääniympäristöä koskevat vaatimukset määräytyvät lähtökohtaisesti aina rakennuksen valmistusaikana voimassa olleiden säädösten mukaisesti.

Asetus tulee voimaan 1.4.2019 ja korvaa 5 §:n 1 ja 3 momenttien, sekä 6 §:n 2 momentin osalta rakennuksen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön asetuksen (796/2017).