Se ihminen siellä sisällä

Suomalaiset ovat keksijäkansaa. Olemme ratkaisukeskeisiä. Meidät tunnetaan maailmalla vähäpuheisina, mutta luotettavina puurtajina. Tilanteisiin mennään ilman small talkia ja ne hoidetaan turhitta puheitta. Lasku tulee perästä. Tämä on näkynyt myös sisäilmaongelmien hoidossa.

Viranomaistoiminta tukee hyvää sisäilma-asioiden hallintaa

Sisäilma-asioiden parissa toimii yli neljäsataa virassa olevaa terveydensuojelun asiantuntijaa eri puolilla Suomea. He työskentelevät erilaisissa valvonta-, ohjaus- ja lainsäädäntöön liittyvissä vastuurooleissa. Toimintaa ohjaa lainsäädäntö, johon on tulossa tulevaisuudessa muutoksia.

Mitä opimme 1970-luvun öljykriisistä?

Energiatehokkuustoimet saivat vauhtia 1970-luvun öljykriisistä. Niiden sanotaan aiheuttaneen sisäilmaongelmia monilla eri tavoilla. Öljykriisin aikaan lyhyellä aikavälillä eniten ongelmia aiheutettiin väärin toteutetulla lisäeristämisellä, tuulettuvien alapohjien tuuletuksen heikentämisellä ja korvausilmareittien tukkimisella. Nyt uuden energiakriisin kynnyksellä onkin syytä pohtia, miten voimme ottaa opiksi menneestä.

Miten hallita asuinkerrostalojen sisälämpötiloja ilmaston muuttuessa?

Kesät 2018 ja 2021 ovat piirtyneet mieleen kaikkien aikojen hellekesinä, hyvässä ja pahassa. Pitkät hellejaksot kutsuivat ihmiset viettämään aikaa ulkona, ja samaan aikaan koettiin tukalaa oloa kotosalla ja nukkumisvaikeuksia yön kuumuudessa. Kesän sisälämpötila ei ole kuitenkaan pelkästään viihtyvyyskysymys, vaan rakennusten sisälämpötilalla on merkittävä vaikutus myös terveyteen.

Yhteinen ymmärrys sisäilmasta oireilevan kuntoutumisesta rakentuu kohtaamisissa

Sisäilmatilanteet voivat olla usein pitkittyneitä ja epäselviä. Sisäilmasta oireilu voi vaikuttaa terveyden lisäksi muuhun hyvinvointiin, kuten taloudelliseen tilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Sisäilmasta oireiluun vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Oireilun moninaisuus tuottaa haasteita sekä oireileville että heitä kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Myös kohdennettujen palvelujen puute hankaloittaa kokemustiedon mukaan tuen saamista. 

Sisäilma sydämen lähelle

Kuntaliiton mukaan merkittäviä sisäilmaongelmia on noin 18 prosentissa koulujen kokonaisneliömäärästä ja 10–30 prosenttia kunnista ilmoittaa kuntien rakennusten sisäilmatilanteen haastavaksi tai vaikeaksi. Sisäilman laatu erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa on siis syystäkin yksi kuntalaisten huolenaiheista. Tilannetta vaikeuttaa se, että terveydenhuollon asiantuntijat ja kunnan viranomaiset joutuvat tekemään työtään eri suunnista tulevien vaatimusten ristitulessa.