Pitkä kuuma kesä?

Kesä 2018 piirtyi kaikkien mieleen kaikkien aikojen hellekesänä, hyvässä ja pahassa. Pitkät hellejaksot kutsuivat ihmiset viettämään aikaa ulkona ja rannoilla, ja samaan aikaan koettiin tukalaa oloa kotosalla ja nukkumisvaikeuksia yön kuumuudessa.

Mitä sisäilman toksisuustestien tulokset kertovat meille?

Keskustelu sisäilmaongelmien ympärillä käy kiivaana, ja lähes joka päivä uutisoidaan uusista sisäilmaongelmaisista kohteista, joissa ihmiset oirehtivat monin eri tavoin. Sisäilman haitallisuutta mittaavalle testille olisi kova kysyntä, ja myynnissä onkin jo muutama sisäilman toksisuutta eli myrkyllisyyttä mittaava testi.

Sisäilman kemikaalit: Onko TVOC-raja-arvoissa järkeä?

Maaliskuun lopulla järjestetyillä Kemian Päivillä kuuntelin SYKE:n ja Kemian Seurojen järjestämää ympäristön kemikalisaatioon liittyvää luentosarjaa. Sarjaan liittyi monia kiinnostavia esityksiä, mutta varsinkin session avausluento arktisen alueen kemikalisaatiosta nostatti esiin muistoja opintojeni alkuvaiheilta 2000-luvun alusta.

Hyvä sisäilma on kaikkien yhteinen tavoite

Sisäilmayhdistyksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on parantaa olemassa olevien kiinteistöjen sisäilman laatua. Tavoite on yhteinen ja kansallisesti ainutlaatuisen tärkeä, koska koko yhteiskunnan toiminta perustuu toimiviin tiloihin, joissa voidaan turvallisesti työskennellä, opiskella, harrastaa ja asua. Lisäksi näihin rakennuksiin on sidottu 45 % eli noin 365 mrd. € suomalaisesta kansallisvarallisuudesta.

Mikä toimii yhdelle, ei usein toimi toiselle

Neljä vuotta sitten yritimme herätellä asukkaita radonmittauksiin neljässä kunnassa, joissa mittauksia oli tehty vähän, mutta mitatut pitoisuudet olivat selvästi suurempia kuin yleensä. Houkutukseksi tarjosimme ilmaisen radonmittauksen 200:lle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle. Kampanjasta lähetettiin etukäteen tietoa paikallisille medianedustajille ja kunnan terveysvalvontaan. Media tarttui aiheeseen kaikissa kunnissa, ja terveystarkastajat veivät kampanjatiedotteita kuntien ilmoitustauluille.

Tavoitteiden asetannasta kohti aktiivista sisäilmaston hallintaa

Sisäilmastoluokitusta on jo usean vuosikymmenen ajan käytetty ansiokkaasti suunnittelussa. Olosuhdetavoitteiden asetannasta on tullut valitseva käytäntö, jossa useinkaan ei ole tyydytty pelkästään määräysten mukaiseen minimitasoon, vaan suunnittelussa tähdätään selvästi parempaan laatuluokkaan.

Kosteudenhallinta on koko rakennusalan arvoketjun yhteinen asia

Rakentamisen Laatu RALA ry selvitti viime toukokuussa Rakennusvalvonnan henkilöiden ja RALAn sähköistä järjestelmää käyttäneiden kokemuksia Kuivaketju10-toimintamallin toiminnasta ja sen kehitystarpeista. Selvitys osoitti, että rakennushankkeeseen ryhtyvät tuntevat huonosti ympäristöministeriön asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Tietoisuus kosteudenhallinnasta on kuitenkin lisääntynyt, ja yhteistyö rakennusalan arvoketjussa on parantunut.

Indoor Air 2018 esityksistä

Raporttiin on valittu konferenssiesityksiä kaksi. Esitykset käsittelevät sisäilman homevaurioiden arviointia ja riskinarviointimenetelmiä.

Indoor Air 2018 Philadelphiassa

Suomalaisten osallistujien määrä on perinteisesti ollut runsas Indoor Airissa, ja tänäkin vuonna suomalaista tutkimusta esiteltiin maailmalle useiden suullisten- ja posteriesitysten voimin. Konferenssi järjestettiin Philadelphian keskustassa sijaitsevassa valtavassa kokouskeskuksessa, joka pääsi ensimmäisenä päivänä yllättämään jättimäisellä koollaan. Kolmen amerikkalaisen korttelin, eli jotakuinkin Kuopion keskustan kokoisen, konferenssirakennuksen hahmottaminen ja sieltä luentosalien löytäminen olikin ensimmäisen aamun haastavimpia tehtäviä.