Eurooppalainen CEN-sisäilmastandardi uusitaan

Eurooppalaisen CEN-sisäilmastandardin uusimistyö on käynnistynyt. Eurooppalaisilla CEN-standardeilla pyritään yhtenäistämään käytäntöjä EU-maissa. Niiden merkitys on kasvanut samalla, kun yhteistyö EU-maiden välillä on tiivistynyt. Standardit ovat hyvä apuväline myös laatutasojen yhtenäistämiselle.

Olli Seppänen: EU-parlamentin ehdotus Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviksi

EU on systemaattisesti kiristänyt rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia viimeisen 20 vuoden ajan, syyt ja tavoitteet ovat vuosien kuluessa muuttuneet. Nyt viimeisessä, parlamentin maaliskuussa 2023 hyväksymässä ehdotuksessa pyritään 55 %:n energian kulutuksen laskuun vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990 ja nollaemissiorakennuskantaan vuoteen 2050 mennessä.