Pölyntorjunta koskee koko työmaata

Suomessa arviolta 70 000 työntekijää altistuu työssään kvartsipölylle. Rakennustyömaalla pölyhaitat voidaan minimoida tehokkaalla pölyntorjunnalla. Rakentamisessa esiintyviä pölyjä koskeva lainsäädäntö kiristyi vuoden 2020 alussa työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

Vantaa mittaa suunnitelmallisesti työpaikkojensa radonpitoisuudet

Radon on hajuton, näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Radon lisää keuhkosyöpäriskiä. Vuoden 2019 alussa uudistunut säteilylainsäädäntö velvoittaa tietyin edellytyksin työnantajia määrittämään sellaisten kiinteistöjen sisäilman radonpitoisuuden, joissa on kaupungin työntekijöitä. Vantaalla työnantajavelvoitteeseen on reagoitu ripeästi.