Muutoksia ilmanvaihto- ja sisäilmastomääräyksiin

Rakentamismääräyksissä esitetyt tavoitteet ovat pitkään olleet ratkaisevia sisäilmastoasioiden hoidossa. 1970-luvulta periytyvät säännökset on uusittu jo moneen kertaan, mutta niiden henki ja esitystapa on pysynyt jokseenkin samana. Nyt on kuitenkin lainsäädännön muutosten takia tulossa isompia muutoksia. Samaan aikaan uusitaan myös sisäilmastoon liittyviä CEN-standardeja.

Lue lisää

Katseet kalusteiden M1–luokitukseen

Kalusteet on otettu mukaan rakennusmateriaalien päästöluokituksen piiriin. Tilojen sisustusmateriaalit ja kalusteet päästöineen vaikuttavat olennaisesti sisäilman laatuun. Toistaiseksi luokitus koskee pehmustamattomia kalusteita, Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Säteri kertoo.

Lue lisää

Hankintalainsäädännön uudistaminen etenee


Yhtenä syynä rakennusvirheisiin ja sitä kautta myös kosteus- ja homeongelmiin on nähty myös hintaa korostava hankintalainsäädäntö. Asiaan on nyt puututtu myös EU:n taholta. EU:n uudet hankintadirektiivit tulee saattaa jäsenvaltioissa voimaan viimeistään 18.4.2016. Suomen kansallisen lainsäädännön kokonaisuudistusta varten asetetun valmisteluryhmän mietintö on valmistunut ja lausuntokierros on käynnissä.

Lue lisää

Sisäilmasto- ja rakennusmateriaaliluokituksia uudistetaan

Sisäilmastoon liittyviä luokituksia isännöivä Rakennustietosäätiön päätoimikunta PT 17, Sisäilmastoluokitus, piti kokouksensa maaliskuun loppupuolella. Sisäilmastoluokitus ja siihen liittyvien materiaalien M 1 -luokitus uusitaan osittain. Tämä uudistus päätettiin ajoittaa yhteen ympäristöministeriön uusien sisäilmastoon liittyvien määräysten uusimisen kanssa. 

Lue lisää

Askelmerkit kohti lähes nollaenergiarakennuksia

kuva: ympäristöministeriö, 1. Uudisrakentamisen 2010 energiatehokkuusmääräykset, 2. Uudisrakentamisen 2012 määräykset voimaan 7/2012, 3. Energiatodistuslainsäädäntö sekä korjausrakentamista koskevat energiamääräykset 2013, 4. Uusiutuvan energian käyttöä koskevat energiamääräykset 2014, 5. a Uudisrakentamisen ”passiivitason” energiamääräykset 7/2016, b. Uudisrakentamisen ”lähes nollaenergiatason” energiamääräykset julkisissa rakennuksissa 1.1.2019, c. Uudisrakentamisen ”lähes nollaenergiatason” energiamääräykset kaikissa rakennuksissa 1.1.2021 TAI 6. a. Uudisrakentamisen ”lähes nollaenergiatason” energiamääräykset julkisissa rakennuksissa 2017, b. Uudisrakentamisen ”lähes nollaenergiatason” energiamääräykset kaikissa rakennuksissa 2018

 

Ympäristöministeriö valmistelee lähes nollaenergiarakentamista koskevaa lainsäädäntöä. Valmistelussa tullaan hyödyntämään kansallisia lähes nollaenergiarakentamista koskevia kehittämishankkeita, kuten FInZEB- hankkeen tuloksia. FInZEB 2015 -tulosseminaarissa julkistettiin FInZEB-hankkeen keskeiset johtopäätökset sekä hankkeen ehdotukset nZEB-E-luvuiksi rakennustyypeittäin. 

Lue lisää

EU panee biosideja kuriin

Euroopan unioni on päättänyt tiukentaa biosidienvalvontaa. Biosidit ovat elämäämme läheisesti liittyviä kemikaaleja, joita käytetään tappamaan pieneliöitä ympäristössämme. Asenteet biosideja kohtaan ovat poikkeuksellisen vahvoja. Niitä joko pelätään tai rakastetaan.

Lue lisää

Rakentamisen säädökset uudistumassa

Energiansäästöön liittyvät toimenpiteet eivät saa heikentää sisäilman laatua, ympäristöministeriön ylijohtaja Helena Säteri toteaa.

Ympäristöministeriön virkamiehet ovat tiukassa tilanteessa. EU:lta tulee tiuhaan tahtiin uusia direktiivejä, ja samalla rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä on uudistettava hyvin kireässä tahdissa. Lisäksi on päätetty vähentää ja selkeyttää rakentamiseen liittyvää säätelyä ja normistoa. Näistä haasteista kertoi ministeriön ylijohtaja Helena Säteri avatessaan ympäristöministeriön ja Helsingin rakennusvalvonnan yhteisen seminaarin, joka järjestettiin Helsingissä joulukuun alussa. 

Lue lisää