Eduskunta urakoi sisäilmastoasioiden parissa

Eduskunta on kovan työpaineen alla, sillä meneillään ovat viimeiset valtiopäivät ennen ensi vuoden vaaleja. Valmiiksi on saatava monta isoa asiaa, joiden joukossa ovat muun muassa ensi vuoden budjetti, SOTE- uudistus ja tasa-arvoinen avioliittolaki. Näiden ohessa eduskunnassa on iso pino hallituksessa viipyneitä esityksiä, jotka ovat tulleet vasta viime hetkellä eduskuntaan.

Lue lisää

Sisäilmastoluokituksen päivitystyö on alkanut

Merkittävä tekijä parempaan sisäilmaston laatuun pyrittäessä on määritellä sille oikea tavoitetaso. Sisäilmayhdistyksen kehittämä kolmiportainen sisäilmastoluokitus, S1, S2 ja S3 on ollut käytössä vuosikymmeniä ja sitä kehitetään jatkuvasti. Nyt on alkamassa uusi kehityskierros, jonka valmistelussa on tärkeää olla mukana.

Lue lisää

Asunnoissa esiintyvien terveyshaittojen arvioijille tiukat pätevyysvaatimukset

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvonnan laatua parannetaan. Uudella lailla pyritään siihen, että asuntojen ja oleskelutilojen terveydellisten olojen arviointiin käytetään vain riittävän pätevyyden omaavia asiantuntijoita. Ongelmiin puututaan jatkossa nopeammin, millä ehkäistään terveyshaittojen syntymistä ja pahenemista nykyistä tehokkaammin.

Lue lisää

C2-uudistuskyselyyn tuli runsaasti vastauksia

Suomen rakentamismääräyskokoelman kosteuteen liittyvien määräysten ja ohjeiden (RakMK,  C2) tavoitteena on kosteudesta johtuvien vaurioiden ja haittojen välttäminen rakentamisessa. Nykyiset määräykset ja ohjeet tulivat voimaan vuonna 1999. Määräykset ovat luonteeltaan pääosin toiminnalliset. Ne eivät ole sitoneet suunnittelijaa ja rakentajaa tiettyyn tuotteeseen tai ratkaisuun. Suunnittelijoilla ja tuotekehittelijöillä on ollut vapaus käyttää uusia ratkaisuja, kunhan ne ovat täyttäneet asetetun toiminnallisen vaatimuksen.

Lue lisää

Kosteudenhallintaan on tulossa uudet C 2 -määräykset

Rakentamisen kosteuskysymysten hallinnan kannalta Suomen rakentamismääräyskokoelman tärkeän osan C 2 uusiminen on alkanut nykymääräysten toimivuuden arvioinnilla. Uusimistarpeen taustalla on kolme päätekijää: maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012), EU:n rakennustuoteasetuksen voimaantulo sekä eduskunnan toukokuinen kannanotto rakennusten kosteus- ja homeongelmista. Uuden C 2 -ehdotuksen oletetaan olevan lausuntovaiheessa tämän vuoden lopulla.

Lue lisää

Ammattilaisen merkki

Henkilösertifiointi merkistä selviää toimiala ja sen käytön yhteydessä on ilmoitettava sertifikaatin numero. Voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.vttexpertservices.fi.

Varsinkin kosteusongelmien hoidossa ja selvittämisessä on jo pitkään ollut tarvetta työnsuorittajan pätevyyden osoittamiseen. VTT:n antama henkilösertifikaatti on osoittanut toimivuutensa.

Lue lisää