Tukes: Otsonin biosidiselle käytölle pitää hakea lupaa

Otsoni on hyväksytty biosidiseksi tehoaineeksi. Jatkossa yrityksen pitää hakea valmistelupaa, jos se valmistaa tai maahantuo mikrobien torjuntaan tarkoitettuja otsonointilaitteita EU- tai ETA-alueelle. Lupapäätöksessä nimetään myös otsonaattorilaitteen merkki ja malli, jota valmistelupa koskee.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä alustava sopu

Euroopan unionin neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio pääsivät alustavaan sopuun rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä (EPBD). Direktiivin tavoitteena on vähentää rakennuksista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta.