Hankintalainsäädännön uudistaminen etenee


Yhtenä syynä rakennusvirheisiin ja sitä kautta myös kosteus- ja homeongelmiin on nähty myös hintaa korostava hankintalainsäädäntö. Asiaan on nyt puututtu myös EU:n taholta. EU:n uudet hankintadirektiivit tulee saattaa jäsenvaltioissa voimaan viimeistään 18.4.2016. Suomen kansallisen lainsäädännön kokonaisuudistusta varten asetetun valmisteluryhmän mietintö on valmistunut ja lausuntokierros on käynnissä.

Lue lisää

Vuotovahinkojen syynä on usein virheellinen asennus

Putkiliitosten vuotovahinkojen taustalla on yhä useammin asennusvirhe, joka voitaisiin välttää paremmalla ja huolellisemmalla asennustyöllä, toteaa asiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-tekniset urakoitsijat ry:stä. Asettamalla asennustyön tekijöille työn tekemiseen liittyviä vaatimuksia ongelmia voitaisiin huomattavasti vähentää.

Lue lisää

Rakennusvalvontaan ehdotetaan suurempia yksiköitä

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen asettama työryhmä on selvittänyt rakennusvalvonnan kehittämisen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Osana rakennepoliittista ohjelmaa hallitus päätti, että rakennusvalvonta kootaan nykyistä suuremmiksi, kuntarajat ylittäviksi yksiköiksi. Ympäristöministeriö pyytää nyt rakennusvalvonnan asiakkaiden ja sidosryhmien näkemyksiä uudesta ehdotuksesta.

Lue lisää

Kuinka tiivisti Suomessa tänään rakennetaan?

Kuinka hyvin rakennuksille asetetut tiiviysvaatimukset toteutuvat, ja mihin kohtiin tiiviyttä parannettaessa tulisi erityisesti puuttua? Uutta lisätietoa asian tämänhetkisestä tilanteesta antaa Vertia Oy:n äskettäin julkaisema raportti, joka perustuu yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden tekemiin lukuisiin tiiveysmittauksiin vuosina 2012-2014.

Lue lisää

Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyö lähti käyntiin

Ympäristöministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan lähes nollaenergiarakentamista koskevaa lainsäädäntöä. Taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD), joka edellyttää jäsenmailta useita kansallisia ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Hallituksen esitys lähes nollaenergiarakentamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2016.

Lue lisää

Ilmalämpöpumppu ei ratkaise sisäilmaongelmia

Hengitysliiton ja Allergia- ja astmaliiton mukaan ilmalämpöpumppu on hyvä apu sisätilojen lämmittämisessä ja viilentämisessä. Se ei kuitenkaan ole ratkaisu sisäilmaongelmiin. Tutkimustuloksia bakteerien ja homeiden poistamisesta ei ole esitetty. Myös laitteiden oikea käyttö on tärkeää.

Lue lisää

Uusi kirja ilmanvaihdosta ja ilmastoinnista

Sisäilmaston laadun ja rakennuksen energiatalouden kannalta on tärkeää, että rakennuksen ilmanvaihto ja ilmastointilaitteet on suunniteltu ammattitaitoisesti. Vaatimukset näille järjestelmille ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina ja käyttöön on tullut uutta kehittynyttä tekniikkaa. Sekä ilmastointialalla että rakentamisen muilla sektoreilla on syntynyt ilmeinen tarve päivitetystä ja kokonaisvaltaisesta korkeakoulutasoisesta ilmastointialan peruskirjallisuudesta. Kesällä 2013 alettiin laatia 30 asiantuntijan voimin 2-osaista teosta, joka on nyt saatu valmiiksi ja myyntiin. Teoksien takana on Satakunnan ammattikorkeakoulun yliopettaja, tekniikan lisensiaatti, Esa Sandberg. Teosta esiteltiin jo etukäteen viime kevään Sisäilmauutisissa.

Lue lisää

Helsingin rakennusvalvonta antoi ohjeen kosteudenhallinnasta

Helsingissä rakennusvalvontavirasto on äskettäin antanut ohjeen rakentamisen aikaisesta kosteudenhallinnasta. Tärkeää on etenkin rakentamisen aikainen riittävä kosteussuojaus sekä kosteutta sisältävien rakenteiden riittävä kuivuminen. Ohjeessa painotetaan myös, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehtimisvelvollisuutensa perusteella jatkuvasti valvottava rakennusaikaisen kosteudenhallinnan toteutumista suunnitellulla tavalla ja jos poikkeamia ilmenee, on reagoitava nopeasti.

Lue lisää

Rakennustyömaiden kosteusanturikeksintö palkittiin kahdesti syksyn kuluessa

Rakenteiden kuivuminen on työmaalla vaikeasti hallittava asia. Mittausten tekeminen on kallista ja virheille altista. Syksyn aikana RF SensIT CMM -ratkaisu on palkittu useampaan kertaan rakennusalan tapahtumissa. Tuotteen kaupallistaminen on lähtenyt liikkeelle Aalto-yliopistossa kehitetystä rakennekosteuden seurantajärjestelmästä. Antureilla voidaan seurata olosuhteita myös käytön aikana.

Lue lisää

Oulun Kastelli monitoimitalo voitti RIL -palkinnon

Koulujen rakentamisessa on viime aikoina virinnyt uusia tuulia. Yhdistämällä koulutoiminnat muihin saadaan edullisempia ja joustavampia ratkaisuja. Hyvänä esimerkkinä on Oulussa tänä syksynä käyttöön otettu Oulun Kastelli monitoimitalo, joka sai ansaitusti Rakennusinsinöörien liiton myöntämän RIL –palkinnon 2014.
Tekesin pääjohtaja Pekka Soini julkisti voittajan 13.11. Säätytalolla Helsingissä todeten, että Kastellin tilojen suunnittelussa on hyödynnetty pedagogiikan erikoisasiantuntemusta.

Katse on suunnattu kauas: millaisessa ympäristössä opitaan ja toimitaan nyt, entä 10 vuoden kuluttua? 

Lue lisää