Terveet tilat valmistelee arviointityökalua kuntien käyttöön

Terveet tilat 2028 -ohjelma valmistelee arviointityökalua, jonka avulla kunnat voivat analysoida ennakoivan kiinteistönpidon ja sisäilmahaasteiden ehkäisemisen kehitystä omassa kunnassa ja verrata niitä Terveet tilat -toimintamallin suosituksiin. Interaktiivinen sivu julkaistaan vapaaseen käyttöön, joten oman kuntansa käytäntöjä voivat työkalun avulla tarkastella kaikki kuntien työntekijöistä kuntapäättäjiin ja asukkaisiin.

Olli Seppänen: EU-parlamentin ehdotus Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviksi

EU on systemaattisesti kiristänyt rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia viimeisen 20 vuoden ajan, syyt ja tavoitteet ovat vuosien kuluessa muuttuneet. Nyt viimeisessä, parlamentin maaliskuussa 2023 hyväksymässä ehdotuksessa pyritään 55 %:n energian kulutuksen laskuun vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990 ja nollaemissiorakennuskantaan vuoteen 2050 mennessä.

TTL: Uusi ohje rakennusten korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoilla

Työterveyslaitos on laatinut ohjeen rakennusten korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen. Korjausten aikana voi vapautua pölyjä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, minkä vuoksi korjauksissa pölyyntyneet pinnat ja irtaimisto on tärkeää puhdistaa. Hyvin toteutettu siivous helpottaa ja nopeuttaa tilojen käyttöönottoa korjausten jälkeen.