Tutkimus: Rakennusten jäähdytyksellä ja riittävällä ilmanvaihdolla voidaan torjua helteen terveyshaittoja ja hengitystieinfektioita

Aalto-yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Filha ry:n valtioneuvostolle laatiman tutkimuksen mukaan rakennukset ylilämpenevät merkittävästi kuuman hellekesän aikana, mikä lisää huomattavasti ennenaikaisia kuolemia ja sairaalahoitojaksoja. Lisäksi riittämätön ilmanvaihto voi kasvattaa hengitystieinfektioriskiä ja infektioista johtuvia terveysvaikutuksia.

TTL: Työtiloja ei saa tiivistää hyvinvoinnin kustannuksella

Lisääntyneen etätyön tyhjentämät toimistot ja paine säästää tilakuluissa lisäävät samanaikaisesti tarvetta työympäristömuutoksille. Työterveyslaitoksen mukaan tilaratkaisuissa tulisi huomioida nykyistä paremmin vaikutukset työhön, toimintaan ja hyvinvointiin. Muutosjohtamisella on tässä keskeinen rooli. Muutoksen suunnittelussa työpaikkoja tukee Onnistu työympäristömuutoksessa -opas.