Altistuvatko lapset muita enemmän sisäilman mikrobeille?

Äskettäin julkaistu lasten mikrobialtistusta koskeva tutkimus toteutettiin THL:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Hanketta johti professori Brandon Boor Purduen yliopistosta. Hankkeen rahoittivat Suomen Akatemia (PROBIOM -projekti) sekä Juho Vainion Säätiö.

Pienten ryömivien lasten hengitysilmassa mikrobien määrä on suurempi ja lajisto erilainen kuin aikuisten hengitysilmassa. Tämä johtuu oletettavasti siitä, että osa pölystä ja mikrobeista jää lähelle lattiaa eikä nouse aikuisten hengitysilman korkeudelle.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että pikkulapsen ryömiminen nostaa matosta pölyn mukana mikrobeja. Osa mikrobeista liikkuu ilmavirtojen mukana helpommin ja kauemmas kuin toiset, minkä takia lapsen hengitysilman mikrobien seos on erilainen kuin maton pinnalla tai aikuisten hengitysilmassa.

Tutkijat korostavat, että lisätieto lasten mikrobialtistumisesta on askel kohti ympäristöperäisten sairauksien synnyn syy-yhteyksien ymmärtämistä ja elinympäristön muokkaamista terveyttä tukevaan suuntaan.

Pienten lasten altistumista hengitysilman mikrobeille ei voida helposti mitata nykyisillä menetelmillä, jotka on kehitetty pääasiassa asuintilojen ja aikuisten altistumisen tutkimiseen.

Tulevaisuudessa näytteenotto lasten mikrobialtistumisen tutkimisessa voisi toteutua vaikkapa näytteenottoroboteilla, jotka huomioisivat myös tavallisen elämän vaikutukset, kuten ihmisten aiheuttamat ilmavirrat ja liikkeet.

Mikrobialtistuminen voi suojata myös sairauksilta

Toisaalta monipuolinen mikrobialtistuminen varhaislapsuudessa saattaa vaikuttaa tutkijoiden mukaan kuitenkin immuunijärjestelmän kehittymiseen ja voi näin suojata tietyiltä sairauksilta. Esimerkiksi altistuminen maatilaympäristön mikrobeille varhaislapsuudessa monien tutkimusten mukaan ilmeisesti suojaa astmalta.

Julkaisu:  Hyytiäinen, H. K. ym. Crawling-induced floor dust resuspension affects the microbiota of the infant breathing zone. Microbiome 6:25 – February 2018.

Lue lisää THL:n sivuilta: Robottivauva matkii pikkulasta ja ryömii lattialla – tutkii lasten altistumista mikrobeille

Lisää hankkeesta Purduen Yliopiston sivuilla: Babies stir up clouds of bio-gunk when they crawl