Anna Merikari Sisäilmayhdistyksen viestintäsuunnittelijaksi

Annan tehtäviin kuuluvat yhdistyksen viestinnän toteuttaminen ja kehittäminen, mm. kotisivuihin, Sisäilmauutiset-uutiskirjeeseen ja someviestintään liittyvät tehtävät. Lisäksi Anna osallistuu Sisäilmayhdistyksen tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

– Viestintä on Sisäilmayhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä, ja siihen halutaan jatkossa panostaa entistä enemmän. Viestinnän ammattilaisen rekrytoiminen oli kuin puuttuvan palasen lisääminen pieneen, mutta tehokkaaseen tiimiimme, toteaa sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola.

Annalla on kokemusta monipuolisista viestinnän tehtävistä niin yritys- kuin järjestöpuoleltakin: Valmistuttuaan Tampereen yliopistosta vuonna 2006 hän työskenteli lähes kymmenen vuotta yrittäjänä ja viestintäkonsulttina suomen kielen asiantuntijapalveluita tarjonneessa yrityksessään. Järjestötyöstä Annalla on kokemusta muutaman viimeisimmän vuoden ajalta ammattiyhdistyksestä, jossa hän työskenteli tiedottajana ja järjestösihteerinä.
 
Anna tarttuu nyt innokkaasti ja uteliaana uusiin haasteisiin Sisäilmayhdistyksen viestinnän ja sisäilma-asioiden parissa. Sisäilma-asiat ovat Annalle entuudestaan tuttuja lähinnä mediapuheen kautta, joten ensimmäiset työviikot ovatkin sujuneet uuteen alaan tutustuessa ja mm. Kuopion Sisäilmapajan järjestelyissä.