Anne Hyvärinen tutkimusprofessoriksi THL:ään

Anne Hyvärisen (s. 1964) asiantuntemusaluetta ovat kosteusvaurioiden, sisäilman mikrobiston ja muiden sisäilmatekijöiden terveysvaikutusten tutkimus ja arviointi. Hyvärinen väitteli luonnon- ja ympäristötieteiden tohtoriksi Kuopion yliopistosta v. 2002 ja dosentiksi hänet nimitettiin v. 2006. Hän on toiminut tutkijana ja sittemmin yksikönpäällikkönä THL:ssä ja KTL:ssä v. 1990 lähtien sekä vierailevana tutkijana Arizonan ja Lundin yliopistoissa. Hyvärinen on arvostettu asiantuntija ja puhuja sekä kotimaassa että ulkomailla ja hän toimii aktiivisesti sisäilma-asioiden edistämiseksi ja tutkimiseksi sekä osallistuu työryhmiin ja alan yhdistysten (mm. SIY ja ISIAQ) toimintaan.

Lue myös: Ennakointi estää koulujen sisäilmaongelmia