Ari Ahonen professoriksi Tampereelle

Tampereen teknillisellä yliopistolla ,TTY, on käytännön asioita edistäviä niin sanottuja TUT Industry professoreita. Heistä uusin professori, tekniikan tohtori Ari Ahonen on ollut alalla monessa mukana. Merkittävää on ollut vuosien varrella hänen päällikkyytensä TEKESissä sekä toimitusjohtajuutensa rakennusalan RYM organisaatiossa.

Koti, koulut, työpaikat, kaupat ja palvelut – rakennettu ympäristö vaikuttaa ihmiseen lähes kaikilla elämänaloilla.

– Rakennukset ja niihin kohdistuvat tarpeet ovat myös jatkuvassa muutoksessa, toteaa Ari Ahonen.

Hän painottaa, että urbanisaatio on valtava voima: joka kuukausi miljoona kiinalaista muuttaa maalta kaupunkiin. Lisäksi ICT:n ansiosta erilaiset etätyöt yleistyvät kaikkialla.

– Miten tulevia tai jo olemassa olevia rakennuksia ja koteja saadaan muokattua uusia tarpeita vastaaviksi? Miten luodaan ympäristö, joka mahdollistaa mahdollisimman suuren tuottavuuden nousun kaikessa työssä, mutta tarjoaa myös vastapainoksi viihtyisyyttä, Ari Ahonen havainnollistaa kiinteistökehittämisalan haasteita tänään.

Hänen mukaansa ala on hyvin monitieteinen. Rakentamiseen ja kiinteistökehittämiseen tarvitaan monenlaista teknistä osaamista, ja pohjimmiltaan alalla on kyse ihmisistä, joille rakennuksia tehdään.

– Minusta tämä on maailman mielenkiintoisin toimiala, Ahonen painottaa.

Tutkimusryhmä kokoon

Pitkän uran muun muassa rakennus- ja kiinteistöalalla, rahoituspuolella Tekesissä sekä toimijana RYM SHOKissa tehnyt Ahonen aloitti tänä syksynä kaksi uutta työtä: Tekniikan Akatemian toimitusjohtajana ja 30 prosentin työajalla alma materinsa TTY:n TUT Industry Professorina.

– Professorina tavoitteenani on koota toimiva tutkimusryhmä sekä varmistaa alan ajankohtaisten aiheiden ja tarpeiden näkyminen koulutuksessa. Kiinteistökehittämisen alalla on esimerkiksi liian vähän tohtoreita. Yksi tavoitteeni on, että heitä saataisiin pian lisää, Ahonen suunnittelee.

Toinen jalka akateemisen maailman puolella ja toinen yritysmaailmassa auttaa näkemään molempien tarpeita ja vahvuuksia

– Olen hyvin iloinen saadessani tutkijatohtoriresurssiksi CoreLab -foorumissakin toimivan TkT Jukka Puhdon, jonka kanssa saamme varmasti paljon aikaan. Harmillisen usein ajatellaan, että akateemista työtä tehneet eivät voi siirtyä yrityspuolelle tai päinvastoin. Itse kapinoin tällaista lokerointia vastaan jo nuorena, siksi urani onkin ollut aaltoliikettä kahden maailman välissä, Ahonen kertoo.

Yritysyhteistyö kiinteistökehittämisen alalla on tarpeen

Ari Ahonen toteaa., että akateemisen maailman ja liike-elämän yhteistyö on ollut tällä alalla vaatimatonta kaikkialla. Alalla olisi paljon tarvetta yhteistyölle ja sen tyydyttämiseen

– TTY:ltä löytyy hyviä mahdollisuuksia, Ahonen arvioi.

Etuna alan kehittämiselle hän näkee myös sen, että suomalaiset ovat yhden kaupungin kokoinen kansa, jossa on helppo oppia tuntemaan toinen toisensa ja verkottua.

Hän toivoon myös, että uudet rohkeat avaukset voivat tuoda meille etumatkaa kansainvälisestikin.

– Kiinteistökehittämisessä on tärkeää olla proaktiivinen. Nyt perinteisesti reaktiivisella alalla ollaan heräämässä ja käärimässä hihoja. Minusta on hienoa alan johtavilta yrityksiltä, että ne lahjoittavat tällaisen professuurin TTY:lle. Se on osoitus alan näkemyksestä tulevaisuuteen, Ahonen painottaa.

Perustuu TTY:n Sanna Kähkösen tiedotteeseen.