Asiantuntijoiden mukaan TOXTEST-tutkimushankkeen johtopäätökset pitävät paikkansa

Viime talvena valmistuneen TOXTEST -tutkimushankkeen loppuraportin johtopäätöksistä syntyi kevättalvella melkoinen eripura. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti siksi teettää loppuraportista ulkopuolisen puolueettoman arvioinnin. Ulkopuolisen arvioinnin toteuttivat Oulun yliopiston tilastotieteen professori Esa Läärä ja farmakologian professori Olavi Pelkonen. Heidän kesäkuussa valmistuneen kannanottonsa mukaan loppuraportin johtopäätöksiä ei ole syytä lieventää tai muuttaa, he toteavat.

Tutkimustulosten mukaan huonepölyn toksisuutta (myrkyllisyyttä) ei voida käyttää kosteusvauriokohteiden luokittelussa tai terveyshaitan arvioinnissa. Asiantuntija-arvion mukaan hankkeeseen osallistuneiden erillisten tutkimusryhmien esittämät poikkeavat tulkinnat loppuraportin tiivistelmän johtopäätöksistä eivät ole perusteltuja. Tutkimushanketta rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö päätti teettää ulkopuolisen arvioinnin, koska hankkeeseen osallistuneilla tutkijoilla oli hankkeen loppuvaiheessa erilaisia näkemyksiä johtopäätöksistä. Tutkijat olivat erimielisiä siitä, mitä tutkimuksessa kerätyn aineiston ja tulosten perusteella voidaan tieteellisesti sanoa rakennuksista kerätyn pölyn kokonaistoksisuuden, rakennusten kosteusvaurioiden ja ihmisten oireilun yhteydestä. TOXTEST-tutkimushanke toteutettiin osana valtakunnallisia Kosteus- ja hometalkoita. Tavoitteena oli kehittää sisäilman pölynäytteille soveltuva toksisuuden arviointimenetelmä, jota oltaisi voitu käyttää terveysvalvonnan tukena homevaurion vakavuuden arvioinnissa ja kosteusvauriokohteiden korjauksen priorisoinnissa.

Arvioitsijoiden johtopäätökset

Toxtest-hnakkeen tavoitteena oli “kehittää sisäympäristönäytteille soveltuva toksisuuden arviointimenetelmä, jota voidaan käyttää terveysvalvonnan tukena homevaurion vakavuuden arvioinnnissa ja kosteusvauriokohteiden korjauksen priorisoinnissa.” Loppuraportin tiivistelmän johtopäätös on yksiselitteinen:”huonepölyuutoksen toksisuutta ei voida käyttää kosteusvauriokohteiden luokittelussa tai terveyshaitan arvioinnnissa”. Toisaalta raportissa (liitteet 11 ja 12) päädytään paljon positiivisempiin päätelmiin. Arviointitehtävämme mukaan olemme perehtyneet hankkeen tavoitteisiin, menetelmiin, tulosten käsittelyyn ja tulkintaan ja myös liitteissä esitettyihin osin ristiriitaisiin johtopäätöksiin. Esitämme tässä arviointiraportissa myös joitakin perustavanlaatuisia näkökohtia hankkeen lähtökohdista, menetelmistä ja aivan erityisesti tulosten tilalstolliseen käsittelyyn liittyvistä tavoista. Arviointimme mukaaan loppuraportin tiivistelmän johtopäätös on oikea, eikä ole mitään tieteellisiä perusteita lieventää tai muuttaa tätä johtopäätöstä.

 

Lisätietoja www.hometalkoot.fi, www.stm.fi