AsTe auttaa asumisterveysongelmissa

Asumisterveysliitto on asumisterveysongelmia kärsivien valtakunnallinen järjestö, jonka toiminta on aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamista, tiedottamista sekä neuvonta- ja vertaistukipalveluja.

Asumisterveysliitto pyrkii olemaan ihmisten ensimmäisenä kontaktipintana asumisterveysongelman kohdatessa ja antaa mahdollisimman tarkoituksenmukaista neuvontaa ja tietoa asumisterveyshaittatilanteissa. AsTen toiminnan painopistealueet ovat neuvonta- ja opastustyö, tiedottaminen, viestintä ja vaikuttaminen, elämänhallinta sekä teemalomat.

AsTe ry on perustettu 1980-luvun lopulla asumisterveysongelmia kokeneiden tavallisten ihmisten toimesta. Se pyrkii edelleenkin kohtaamaan asukkaat ruohonjuuritasolla. Neuvonnan ja opastuksen avulla ohjataan asukkaita omatoimisuuteen aktivoimalla heitä ja tuomalla esiin heidän omia vaikutusmahdollisuuksiaan asioiden edistämiseksi.

Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä asumisterveydellisiin ongelmiin ja niiden aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden perheiden tilanteiden pahenemista sekä estää perheiden syrjäytymistä. Raha-automaattiyhdistys tukee liiton toimintaa.

AsTe järjestää vuosittain kaksi teemalomaa yhteistyössä Hyvinvointi-lomien kanssa, RAY:n tuella. Lomat on tarkoitettu perheille, joilla on asumisterveys- tai sisäilmaongelmia. Lomajakso on viiden vuorokauden mittainen. Lomat on pyritty saamaan koulujen loma-ajankohtaan lapsiperheitä ajatellen.

Lomien ohjelmassa on vapaa-ajan vieton lisäksi myös luentoja eri alueilta. Lomien aikana syntyy vertaistukikontakteja osallistujien välille ja kokemukset ovat osoittaneet teemalomien olevan monin tavoin tiedollisesti hyödyllisiä ja virkistäviä.

Lomatuen saamiseen vaikuttavat hakijan erityiset loman tarvetta puoltavat tekijät, taloudellinen tilanne, aikaisemmin saatu lomatuki ja terveydellinen tila. Lomahintaan sisältyvät täysihoito sekä mielenkiintoiset luennot ja lomaohjelma.

www.asumisterveysliitto.fi

Homevaurion tunnistamisen alkeet

Jokainen voi tunnistaa asunnon mahdollisia homevaurioita pelkästään omin aistein seuraavan AsTe ry:n laatiman tarkistuslistan avulla:

1) Jos sisäilmassa on havaittavissa kellarimaista, tunkkaista, pistävää tai imelää hajua (laho puu voi tuoksua omenaiselle), on syytä selvittää seuraavia asioita:

Milloin ja missä haju on voimakkaimmillaan? Vaihteleeko haju eri ilmanpaineen (sadesää) mukaan?

Onko vaatteisiin tarttunut tai tarttuuko hajua? Onko huoneistossa ilmanraikastimia tai hajusteita? Miksi?

Yleensä haju on sen merkki, että mikrobivaurio saattaa olla jo hyvinkin pitkälle kehittynyt.

Pelkän hajun perusteella ei kuitenkaan pystytä mikrobivaurioita tunnistamaan, saati sen laajuutta ja vakavuutta määrittämään, sillä kaikki mikrobit eivät haise.

2) Ota selvää, onko kohteessa mahdollisesti ollut korjattuja kosteusvaurioita ja missä laajuudessa ne on korjattu. Onko korjaus ollut riittävää?

3) Kiinnitä huomiota rakennuksen ulko- ja sisätilojen kuntoon. Yleensäkin on hyvä selvittää syyt, miksi kohde tai kohteessa olevia tiloja on vastikään maalattu, tapetoitu, kaakeloitu tai muuten pinnoitettu.

Myytävissä kohteissa homeenhajua pyritään usein peittämään esimerkiksi maalaamalla sisäpinnat ennen myyntiä, jolloin maalinkatku helposti peittää tunkkaisen homeenhajun.

Yhteystiedot:

Asumisterveysliitto AsTe ry puhelinpalvelun numero on 03-8775413. Soita, jos epäilet asunnossasi olevan tällaisia ongelmia. Tarvitsetko neuvontaa, miten toimia ongelmatilanteissa. Onko vaikeuksia asuntokaupassa?

Kysymyksiä liittoon voi laittaa myös sähköpostilla tai Kysy-lomakkeella netistä. Yhteydet info(at)asumisterveysliitto.fi ja www.asumisterveysliitto.fi

AsTen toimisto on Heinolassa: Kaivokatu 5-7, 18100 Heinola, puhelin: 03-877 5413 ja fax: 03-877 5450