Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen III-osaa on päivitetty

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain nojalla asetuksen (545/2015) asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Tämä asetus tunnetaan nimellä asumisterveysasetus. Asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan.

Valviran laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa annetaan yksityiskohtaisia tulkintoja ja käytännöllisiä esimerkkejä asumisterveysasetuksen soveltamiseen. 24.3.2021 Hiukkasmaisia epäpuhtauksia koskevaan lukuun on päivitetty ja tarkennettu teollisten mineraalikuitujen näytteenottoon ja määritykseen liittyviä yksityiskohtia.

Hiukkasmaiset epäpuhtaudet 19 §

“Teollisia mineraalikuituja ovat keraamiset kuidut, eristevilla- ja lasikuidut. Teolliset mineraalikuidut ovat ensisijaisesti muiden oleskelutilojen olosuhteita heikentävä tekijä, ei asuinympäristöjen. Teollisten mineraalikuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet mineraalikuituiset akustiikkalevyt huonetiloissa sekä
avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen kautta kulkevat ilmavuodot. Teollisten mineraalikutujen toimenpiderajana on kahden viikon pölylaskeumasta määritettynä 0,2 kuitua/cm2”

Päivitetty ohje on luettavissa täältä.