Asunnon viilentäminen on peruste ilmalämpöpumpun asentamiselle

Ilmalämpöpumppu pitää kodin lämpötilan miellyttävänä myös kesähelteillä, vuoden kuumimpinakin päivinä. Ilmalämpöpumppu on tehokas viilennyslaite, ja se voi lisätä tuntuvasti asumismukavuutta ja -viihtyvyyttä, kun sen avulla huoneiston lämpötilaa saadaan laskettua.

Ilmalämpöpumppu on kodin tai muun sisätilan lämmitykseen ja viilennykseen tarkoitettu muista lämmitys- ja ilmastointijärjestelmistä riippumaton laitteisto. Ilmalämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa joko ulkoa sisään tai sisältä ulos; sisätilan lämpötilaa voidaan säätää siirtämällä lämpöä ulkoilmasta sisäilmaan ja tarvittaessa päinvastoin sisäilman jäähdyttämiseksi.

Asunto-osakeyhtiöihin ilmalämpöpumppuja on asennettu viime vuosien aikana yhä enemmän. Kuitenkin toisinaan taloyhtiöissä kiistellään siitä, voiko kerrostalon osakas asentaa parvekkeelle huoneistoa viilentävän ilmalämpöpumpun. Tähän asti taloyhtiöillä on ollut mahdollisuus kieltää ilmalämpöpumpun asentaminen parvekkeelle käytännössä ilman perusteluja.

Tapauskohtaista harkintaa

Korkein oikeus antoi vastikään ratkaisun osakkaan hyväksi osakkaan ja taloyhtiön välisessä ilmalämpöpumpun asentamista koskevassa riidassa. Turkulaisessa kerrostalossa osakas oli asentanut parvekkeelleen ilmalämpöpumpun viilentämään asuntoaan, ja taloyhtiö vaati poistamaan sen. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että parvekkeen ja huoneiston välinen ulkoseinä on osa osakehuoneistoa ja että ilmalämpöpumpun asentaminen on näin ollen osakehuoneistoon tehtävä muutostyö – ja huoneiston korkea sisälämpötila on peruste pumpun asentamiselle.

– Keskeistä tässä ratkaisussa oli ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikköjen välillä kulkevien kylmäaineputki- ja sähköasennusten läpivienti rakennuksen ulkovaipassa. Kiinteistöalalla on yleisesti katsottu, että ulkovaippa kuuluu yhtiön hallintaan ja että siihen kohdistuva muutostyö tapahtuu yhtiön tiloissa. Muutostyö parvekkeella on herkemmin omiaan aiheuttamaan muutoksia rakennuksen julkisivuun tai vahinkoa yhtiön rakennukselle tai toiselle osakkeenomistajalle, toteaa Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

– Nyt korkein oikeus päätyi ratkaisussaan katsomaan, että osakehuoneiston ja siihen kuuluva parveke muodostavat yhdessä ulkoseinän kanssa kokonaisuuden – ja ilmalämpöpumpun asentamista tulee siten käsitellä osakehuoneistossa tapahtuvana muutostyönä.

Tämä on merkittävä parannus asunto-osakeyhtiön osakkaan kannalta. Vastaisuudessa punnitaan osakkaan saamat hyödyt ja taloyhtiölle pumpun asennuksesta koituvat haitat. Mikäli haitat eivät ole ilmeisiä, eivät perustu faktoihin eivätkä ole hyötyjä suurempia, ei ilmalämpöpumpun asentamista voida estää.

Taloyhtiöiden ei pitäisi kieltää ilmalämpöpumpun asentamista kevyin perustein. On tehty linjanmuutos.

– Korkein oikeus linjasi ratkaisussaan, että osakkaalla oli oikeus asentaa ilmalämpöpumppu omalle parvekkeelleen, vaikka asennus edellytti yhtiön vastuulla olevan seinärakenteen poraamista. Nyt taloyhtiöt eivät voi enää ilman asianmukaisia perusteita kieltää muutostöitä parvekkeella, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama.

– Muutostyöstä aiheutuvia haittoja ja hyötyjä on harkittava aina tapauskohtaisesti, Valkama painottaa.

KKO: 2021:31

Oikein asennettu ilmalämpöpumppu on sekä osakkaan että yhtiön etu

Asunto-osakeyhtiössä ilmalämpöpumpun asentamiseen on aina saatava taloyhtiön lupa, ja sen asentaminen vaatii pätevän urakoitsijan. Muutostyöstä on tehtävä jatkossakin ilmoitus taloyhtiölle, ja sen on täytettävä tietyt ehdot.

Osakkaalla ei ole tulevaisuudessakaan rajoittamattomia oikeuksia tehdä muutoksia edes parvekkeen sisäpuolella olevaan ulkoseinään. Taloyhtiöllä on vastedeskin oikeus asettaa muutostyölle ehtoja tai jopa kieltää asennustyö kokonaan, mikäli muutostyö voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa toiselle osakkeenomistajalle.

Haltian mukaan ratkaisu pakottaa taloyhtiöt harkitsemaan ilmalämpöpumppujen asentamista tarkemmin, koska asentamista ei voida enää suoralta kädeltä kieltää. Yhtiöiden onkin syytä linjata mahdollisia ehtoja ja kriteerejä tarkasti, jotta myös osakkaiden yhdenvertainen kohtelu toteutuu.

– Ehdoissa voidaan edellyttää, että asennukset on voitava suorittaa niin, ettei niistä koidu esteettistä haittaa rakennuksen julkisivuun tai toisaalta äänihaittaa toisille asukkaille, Haltia sanoo.

Oikein asennettu ilmalämpöpumppu on sekä osakkaan että yhtiön etu. Osakas saa nauttia viileämmästä huoneilmasta, eikä toisille osakkaille aiheudu pumpusta haittaa.

Lue myös:

Asuntojen ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (Sisäilmauutiset 4/2021)

Ylilämpeneminen tulisi estää jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa (Sisäilmauutiset 11/2020)

Teksti: Anna Merikari