DI Panu Mustakallio väitteli sisäilmasta Aalto-yliopistolla

Panu Mustakallio on tehnyt jo pitkän uran Halton Oy:n palveluksessa lähinnä tutkimus- ja kehitystehtävissä. Mustakallion väitöksen lähtökohtana on se, että uudenaikaisten toimistorakennusten sisäilmastojärjestelmien tulisi mahdollistaa viihtyisä ja tuottava sisäympäristö tilan käyttäjille. Väitöskirjassa tutkittiin ilman virtaukseen, säteilyyn ja niiden yhdistelmään perustuvien sisäilmastojärjestelmien toimintaa liittyen tilojen lämpöolosuhteisiin. Tutkittuja järjestelmiä olivat edistykselliset ilmastointipalkki- ja jäähdytyskattojärjestelmät sekoitusilmanvaihdolla sekä ilmastointipalkkiin integroitu säteilypaneeli jäähdytystilanteissa.

Yksi merkittävä havainto tässä tutkimuksessa olivat pienet erot lämpöolosuhteissa eri jäähdytysjärjestelmiä käytettäessä. Toinen merkittävä havainto oli jäähdytyskaton ja sekoitusilmanvaihdon luomat tasaisimmat lämpöolosuhteet toimiston eri työpistejärjestelyillä. Tämä tehtiin osana kattavaa analyysiä eri jäähdytysjärjestelmien toiminnan vaikutuksesta sisäolosuhteisiin.

Ilmanjaon ja lämpökuormajärjestelyn vaikutusta kattoon asennettavien säteilypaneelien jäähdytystehoon tarkasteltiin väitöskirjan toisessa osassa. Myös jäähdytystehon lisäys eri ilmanjakotavoilla ja lämpökuormajärjestelyillä selvitettiin. Lämpöolosuhteita ja ilmastointipalkkiin integroidun säteilypaneelin toimintaa lämmitystilanteissa tutkittiin kokeellisilla ja CFD -simuloinnin menetelmillä. Lämpöolosuhteet olivat kaikissa tutkituissa tapauksissa hyvät lämpöviihtyvyyden kannalta. Tutkimuksessa määritettiin alhaisin ikkunan sisäpinnan lämpötila mitoitusolosuhteissa, jolla järjestelmä toimii parhaiten. Tämä voidaan saavuttaa helposti uudenaikaisella ikkunarakenteella.

Mustakallion vastaväittäjänä oli professori Peter V. Nielsen, Aalborgin yliopistolta, Tanskasta ja työn valvojana professori Kai Sirén, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoululta.

Väitöskirja on luettavissa Aalto-yliopioston sivuilla.

Alan tohtoreita valmistuu tänä vuonna ennätysmäärä

Aalto-yliopiston sisäympäristöön liittyvät kurssit ovat suosittuja. Kiinnostus näihin meille tärkeisiin asioihin on siis lisääntynyt myös akateemisessa maailmassa ja kentälle saadaan lisää sisäympäristöasioihin perehtyneitä asiantuntijoita. Aalto-yliopistolta kerrotaan, että sama trendi näkyy myös jatko-opiskelussa, ja lisää väitöksiä on tulossa vuoden mittaan. Sisäilmauutisissa esiteltiin helmikuussa Henna Maulan väitös: Sisäilmaston vaikutus kokemukseen ja työsuoriutumiseen toimistotyössä ja Tuomo Niemelä väitös: Kustannus- ja energiatehokas peruskorjaus saavutetaan lämpöpumppu- ja talotekniikkaratkaisuilla.

Tiedot väitöksistä voi toimittaa sähköpostilla: ausum(at)kolumbus.fi