Eduskunta urakoi sisäilmastoasioiden parissa

Eduskunta on kovan työpaineen alla, sillä meneillään ovat viimeiset valtiopäivät ennen ensi vuoden vaaleja. Valmiiksi on saatava monta isoa asiaa, joiden joukossa ovat muun muassa ensi vuoden budjetti, SOTE- uudistus ja tasa-arvoinen avioliittolaki. Näiden ohessa eduskunnassa on iso pino hallituksessa viipyneitä esityksiä, jotka ovat tulleet vasta viime hetkellä eduskuntaan.

Eduskunnalla on käsiteltävänään myös useita rakentamiseen ja sisäilmastoon liittyviä esityksiä vielä ennen vaaleja. Suurin osa käsittelyistä on tähän mennessä edennyt alan asiantuntijoiden odotusten ja tehtyjen valmistelujen mukaisesti. Sisäilmaston kannalta poikkeuksen teki kuitenkin pieni episodi, joka tapahtui energiatehokkuuslakia uudistettaessa.

Hallituksen alkuperäinen esitys ei ollut ottanut huomioon EED-direktiivin mukaista kerrostalon asuntojen erillistä lämmitysenergian mittaamista. Valmistelutyössä mukana olleiden asiantuntijoiden, muun muassa VTT:n, mukaan mittaaminen olisi Suomen oloissa kannattamatonta. Talousvaliokuntaan saapui jonkun kansanedustajan kautta erään asunto-osakkaita edustavan yhdistyksen muutosehdotus, jonka mukaan mittaamisen tulisi kuitenkin olla pakollista. Asiasta kirjoitettiin useammassa lehdessä, yhdistyksen piirissä syntyi asiasta kohu ja lopulta ehdotus vedettiin takaisin.

Hallituksen esitys ei muuttunut, vaan laki hyväksyttiin valiokunnassa alkuperäisessä muodossaan.Muutosehdotus olisi helposti johtanut sisäilmaston huononemiseen – lähinnä huonelämpötilan alentamiseen esimerkiksi tilapäisen rahapulan takia. Suomen rakentamisessa asuntojen lämmitys hoidetaan ja säädetään pääsääntöisesti fasaadikohtaisesti, jolloin asuntojen lämmönmittaus olisi luonut todelliset markkinat mittarimyyjille. Asuntojen välillä ei myöskään ole lämmöneristystä, joten rakennuksen keskellä oleva asunto olisi tuon mukaan voinut lähes täysin lämmitellä muiden asuntojen antamalla lämmöllä. Yli 20 % säästöprosentti, joka yhdistyksen mukaan oli Saksassa saavutettu edellyttäisi huonelämpötilan alentamista noin neljällä asteella.

teksti: Esko Kukkonen