Ensimmäinen vuosi Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmaa takana – missä mennään?

Kymmenvuotisen ohjelman tavoitteena on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa.

Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja työhön osallistuvat aktiivisesti mm. Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Alle on listattu ensimmäisen vuoden keskeisimpiä tuotoksia.

Tutkittua tietoa sisäilman terveysvaikutuksista

Väestön käsityksiä ja tietoja sisäilmaan liittyvistä terveysvaikutuksista on selvitetty ensimmäistä kertaa
Kansalaisten käsityksiä ja tietoja sisäilmaan liittyvistä terveysvaikutuksista on selvitetty ensimmäistä kertaa väestökyselyn avulla. Tietoa hyödynnetään ohjelman seurannassa sekä esimerkiksi tiedon tuottamisen ja viestinnän suunnittelussa.

Lisätietoa väestökyselystä ja raportit (THL)

Sisäilmasta on koottu tietoa verkkosivuille kansalaisten, oireilevien sekä ammattilaisten käyttöön
Sisäilma-aihesivustot (THL, Työterveyslaitos) on uudistettu, ja verkkoon on tuotettu runsaasti uutta tietoa kansalaisten, oireilevien ja ammattilaisten käyttöön.

THL:n verkkosisällöt sisäilmasta

Työterveyslaitoksen verkkosisällöt sisäilmasta