Espoon seminaari sisäilmaongelmien ratkaisemisesta onnistui hyvin

Sisäilmayhdistyksen paikallisseminaarien sarja sai jatkoa, kun 14.5.2014 pidettiin yhdessä Espoon kaupungin Tilakeskuksen kanssa seminaari ”Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa – Mitä se on?”.

Viime vuoden helmikuussa vastaava järjestettiin Helsingin rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Espoon seminaarin kohdeyleisönä oli erityisesti Espoon kaupungin päättävissä asemissa olevat työntekijät, johto- ja luottamuselinten jäsenet. Paikalla oli 200 kuulijaa edustaen hyvin laajasti tavoiteltua kohdeyleisöä. Osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta päivän päätteeksi. Vastanneista 80 %:n mielestä seminaari vastasi erittäin hyvin odotuksia. Myös käytännön järjestelyihin ja luentoihin oltiin tyytyväisiä. Seminaarin yhteydessä oli näyttely, jossa oli mukana yhdistyksen 15 kannattajajäsenyritystä esittelemässä tuotteitaan ja palveluitaan. Näytteilleasettajat mahdollistivat jälleen kerran maksuttoman seminaarin järjestämisen.

Seminaarin tavoitteena oli jakaa ajankohtaistietoa sisäilmaan liittyvistä viranomaisohjauksesta ja tietopalvelukanavista. Erityisesti korjaamisen ongelmat olivat esillä, samoin eri osapuolten tehtävät ja työnjako. Eväitä sisäilmaongelmien ratkaisuun saatiin laajasti eri tahoilta. Seminaaria Espoon puolelta järjestämässä ollut sisäilma-asiantuntija Julia Debbarh kertoi omassa esityksessään, miten ongelmia Espoossa ratkotaan. Työnsarkaa on paljon ja resurssit ovat rajalliset. Mutta tavoitteena on, että rakennukset ovat käyttäjilleen terveellisiä ja niistä pidetään tasapuolisesti hyvää huolta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Espooseen on koottu moniammatillinen sisäilmaryhmä laatimaan kaupunkitasoisia toimintaohjeita, joilla yhdenmukaistetaan käytäntöjä ja sujuvoitetaan sisäilmaongelmien selvittelyprosessia. Ensimmäinen versio ohjeista valmistuu vielä tämän vuoden aikana.

Sisäilmaongelmien korjaaminen on erittäin haastavaa. Tästä aiheesta seminaarissa saimme kuulla esityksen Tampereen teknillisen yliopiston projektitutkijalta Paavo Kerolta aiheesta: ” Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla?”. Korjaamisessa tulisi aina ottaa huomioon tilojen käytettävyys ja rakennuksen elinkaari. Lisäksi tulisi panostaa tiedonkulkuun ja valvontaan. Tällä varmistetaan, että tutkimustulokset siirtyvät käytäntöön, ja ettei korjaamisessa aiheuteta uusia ongelmia.

Päivän aikana yhdeksi teemaksi nousi ennalta ehkäisevä huolto ja ylläpito. Pienillä korjauksilla ja huoltotoimenpiteillä voitaisiin ehkäistä isojakin ongelmia. Kaikkien panostusta tarvitaan. Voisiko käyttäjien lisäksi esimerkiksi siivoojat valjastaa havainnoimaan ja raportoimaan mahdollisista riskeistä?

Vastaavia seminaareja tullaan varmasti järjestämään jatkossakin. Yleensä aloite on tullut toiselta osapuolelta. Sisäilmayhdistys auttaa mielellään ohjelman toteuttamisessa sekä näyttelyn järjestämisessä. Seminaarin esitykset löytyvät täältä.

Yhteydenotot: sisäilmaneuvoja, markkinointisihteeri Aila Laine-Sarkkiseen, GSM 040-7070201, aila.laine-sarkkinen@sisailmayhdistys.fi