Espoon sisäilma-hackathonin voitto meni Telialle

Espoon kaupungin sisäilma-hackathonin voittajaksi julistettiin äskettäin Telian joukkue, jossa oli edustajat myös Mehiläisestä ja RND Worksistä. Tämä voittajatiimi tuotti lyhyessä ajassa pitkälle kehitetyn idean yhteistä tilannekuvaa luovasta sovelluksesta, joka tuottaa samansisältöistä, visualisoitua tietoa koulukiinteistöjen sisäilmasta niin Espoon kaupungin Tilapalveluille ja muille toimialoille kuin poliitikoille, koulujen henkilöstölle ja oppilaiden vanhemmille.

Sisäilma-hackathon oli ensimmäinen Espoon kaupungin järjestämä hackathon.

Sisäilma-hackathoniin osallistui kaikkiaan kuusi tiimiä. Kunniamaininnat hackathonissa saivat Tmi Petteri Suontama ja Ramboll. Suontaman tiimi korosti Telian tapaan oikea-aikaisen ja -sisältöisen viestinnän merkitystä, ja heidän sovellusideansa olikin itse asiassa viestintäkanava, jonka lähtökohta oli tieto siitä, mitä tietoa tilojen käyttäjä tarvitsee. Rambollin ehdotus oli yhden alustan ratkaisu, johon on saatavilla selkeä graafinen tilannekuva kiinteistöistä.

Tiedon pirstaleisuus vaivaa

− Kaikki yritykset havaitsivat ongelmamme, eli tiedon pirstaleisuuden. Palkittujen tiimien ehdotuksissa painoivat erityisesti tiedonhallinta, ongelmien laaja-alaisuuden huomioiminen ja viestintä tilojen käyttäjille, kertoo tuomariston puheenjohtaja, Tilapalvelujen toimitusjohtaja Maija Lehtinen.

Tilapalvelut neuvottelee kolmen palkitun tiimin kanssa mahdollisista piloteista. Liikelaitos myös palkitsi voittaneet.Heti ensimmäisellä kerralla kaupunki onnistui siinä, että dataa oli paljon ja se oli syvällistä. Myös muistitikulla Excel- ja PDF- tiedostoina tarjottu muoto sai kiitosta – näin data oli heti käytettävissä eikä aikaa kulunut sen kaivamiseen eri lähteistä.

Data kaipaa selitteitä

Kritiikkiä kilpailevat tiimit antoivat datan puutteellisista selitteistä. Kuvaamalla tarkemmin, miten eri tiedot liittyvät toisiinsa, olisi kokonaiskuva hahmottunut paremmin. Hyödyllistä dataa jatkossa olisivat myös anonymisoidut terveystiedot, tiedot oppilaiden ja henkilökunnan sairauspoissaoloista ja vielä tarkempi kiinteistödata luokkahuonetasolla.

Sisäilma-hackathon oli ensimmäinen Espoon kaupungin järjestämä hackathon. Jatkossa hackathoneja on tarkoitus järjestää myös muiden toimialojen datan ympärille.
Kaupunki on myös laatimassa yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa Espoo Hackathon -käsikirjaa, jonka pohjalta vastaavia innovaatiokilpailuja on jatkossa helppo järjestää.