EU:ssa valmisteilla uusi rakennusmateriaalien päästöluokitus

Komission ehdotuksessa muun muassa VOC-yhdisteille asetetut raja-arvot ovat oleellisesti korkeampia kuin nykyisin monissa jäsenmaissa käytössä olevat vaatimukset. Ehdotus pohjautuu pääasiassa työhygieeniseen tutkimuksiin perustuviin LCI-arvoihin. LCI tulee sanoista ”lowest concentration of interest. Ehdotetut arvot ovat kuitenkin oleellisesti korkeampia kuin nykyisin käytössä olevissa kansallisissa luokituksissa. Ehdotetussa CE-merkinnässä ei myöskään ilmoitettaisi nykyisin yleisesti käytettyä haihtuvien orgaanisten aineiden kokonaismäärää, eli TVOC-pitoisuutta.

TVOC-pitoisuudella on merkittävä rooli monissa päästöluokituksissa. Sen puuttuminen voisi johtaa siihen, että markkinoille tulevat rakennusmateriaalit voisivat päästää huoneilmaan paljon, jopa kymmeniä kertoja, nykyistä enemmän orgaanisia epäpuhtauksia.

Komission ehdotus sinänsä perustuu materiaalipäästöjen vähentämiseen tähdänneeseen eurooppalaiseen monivuotiseen harmonisointityöhön ja sen laillisuus perustuu rakennustuoteasetuksen antamiin valtuuksiin rakennustuotteiden vaatimusten yhtenäistämiseksi Euroopassa. Tässä harmonisointityössä laaditussa ehdotuksessa oli muun ohella TVOC-pitoisuus kuitenkin mukana yhtenä tärkeänä keinona varmistaa päästöjen alhaisuus. Se olisi auttanut vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämisessä jatkossakin.

Suomessa on nykyisin hyvin toimiva ja kaikkien osapuolten hyväksymä M1-luokitus. Markkinoilla on jo liki 4000 vähäpäästöistä tuotetta, joiden kehittämiseen valmistajat ovat panostaneet paljon. Vapaaehtoisesta M1-merkinnästä hyötyvät sekä tilaajat että valmistajat, eihän siihen muutoin olisi lähdetty mukaan. Ehdotettu CE-merkintä ei anna yhtä kattavaa kuvaa materiaalien ja tuotteiden päästöistä, joten tarve M1-merkinnälle säilyy jatkossakin.

 

Jatkovalmistelu kesän kuluessa

On huomattava, että kyseessä on vasta komission ehdotus, mikä tulee käsittelyyn seuraavaksi niin sanotun advisory groupin kokouksessa 22.6. Siellä kansalliset asiantuntijat voivat vaikuttaa asiaan. Suomea kokouksessa edustaa ympäristöministeriö. Tällä hetkellä pidetään todennäköisenä, että ainakin Suomi, Tanska, Ranska ja Saksa saattavat vastustaa uudistusta. Näissä maissa materiaalien luokittelujärjestelmät ovat olleet pitkälle kehittyneitä ja laajalti käytössä. Eräiden huhujen mukaan Ranskalta on tulossa ehdotus, jossa on mukana myös TVOC-vaatimukset. Kokouksen jälkeen komissio päättää, onko ehdotuksen läpimeno Euroopan neuvoston ja parlamentin käsittelyissä mahdollista. Palaamme asiaan kesän lopulla.

Teksti: Esko Kukkonen