Green Building Council saa aikaan tuloksia

GBC Suomi yhdistyksen tuore toimitusjohtaja Heli Kotilainen pitää pohjoismaista yhteistyötä arvossa. – Olosuhteet ja kestävän kehityksen ongelmat ovat meillä samankaltaisia. SITRAn tukeman Värkki-projektin tuloksena syntyneet “Rakennusten elinkaarimittarit” ovat nyt testikäytössä.

 

Kestävän kehityksen ja ympäristöarvojen merkitys tulevat jatkossa korostumaan kiinteistö- ja rakennusalalla yhä enemmän. Alan toimijat ovat nähneet tarpeelliseksi tiivistää yhteistyötä ja luoda yhtenäisiä toimintatapoja minkä vuoksi Suomeen perustettiin vuonna 2010, GBC Suomi ry (Green Building Council Finland). Yhdistys kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Sen keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen edistäminen. Tärkeää on myös Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi. Yhdistyksessä jo yli sata jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii johtaja Ilari Aho Uponor Oy:stä.

GBC Finlandin toimitusjohtajana toimi yhdistyksen perustamisesta alkaen diplomi-insinööri Maija Virta, joka viime vuonna kuitenkin lähti ulkomaille muihin tehtäviin. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin viime syksynä Heli Kotilainen, filosofian maisteri ja eMBA. Hän on taustaltaan maantieteilijä ja hän on toiminut viimeiset 15 vuotta konsulttitoimistossa muun muassa kaavoitusyksikön vetäjänä ja kehitysjohtajana. Kotilainen jatkaa yhdistyksen työtä tarmolla, vaikka hän ei sanokaan olevansa tällä alueella asiantuntijajohtaja vaan pikemminkin toiminnan kehittäjä.

– Asiantuntemusta löytyy kyllä jäsenkunnasta, Kotilainen toteaa.

- Uusien elinkaarimittarien avulla voi ohjata rakennuksen energiankulutusta, ilmastovaikutuksia, taloutta sekä käyttäjien hyvinvointia sisäympäristön olosuhteiden kautta, GBC Suomen toimitusjohtaja Heli Kotilainen kertoo.


 

Pohjoismainen yhteistyö on tiivistä

Heli Kotilainen kertoo, että erityisesti on pidetty tiiviitä yhteyksiä muihin Pohjoismaihin.

– Olosuhteet ja kestävän kehityksen ongelmat ovat meillä samankaltaisia.

Talvella järjestettiin Helsingissä järjestyksessään kolmas pohjoismainen Nordic GBC Conference 2013.

– Tämän kestävän korjausrakentamisen ympärille rakennetun konferenssin keskeisimpiä teemoja olivat olemassa olevan rakennuskannan kestävä kehittäminen, vihreän rakentamisen taloudelliset vaikutukset, kestävät toimitilat sekä ympäristöystävälliset energiaratkaisut. Jokaiseen teemaan perehdyttiin sekä kotimaisten että kansainvälisten asiantuntijoiden voimin puheenvuorojen ja parhaiden pohjoismaisten esimerkkien avulla. Tilaisuus onnistui hyvin ja siihen osallistui yli 300 kuulijaa Suomesta ja muista Pohjoismaista.

Yhteistä pohjoismaista kehitysprojektia on myös suunniteltu.

– Projektille pyritään löytämään myös pohjoismaista rahoitusta.


Uusia elinkaarimittareita

Äskettäin päättyi myös GBC Finlandin vuonna 2011 SITRAn tukemana käynnistämä Värkki-projekti ja projektin tuloksena lanseerattiin “Rakennusten elinkaarimittarit”, jotka huomioivat rakennusten ympäristö- ja energiatehokkuuden, elinkaaritalouden sekä käyttäjien hyvinvoinnin. Nyt julkaistut kahdeksan mittaria soveltuvat sekä rakennuksen suunnittelu- että käyttövaiheeseen.

– Niiden avulla voi ohjata rakennuksen energiankulutusta, ilmastovaikutuksia, taloutta sekä käyttäjien hyvinvointia sisäympäristön olosuhteiden kautta. Mittarit ovat yhteismitallisia muiden käytössä olevien sekä lakisääteisten että vapaaehtoisten työkalujen kanssa.

Kotilaisen mukaan kiinteistö- ja rakennusalalta on aiemmin puuttunut yhtenäinen tapa arvioida kiinteistöjen ympäristötehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista toimintatapaa.

– Uusilla mittareilla halutaan tarjota vaihtoehtoja myös Suomen lainsäädännön kehittämiselle tulevaisuudessa, joka ei ota vielä kantaa esimerkiksi hiilijalanjälkeen tai velvoita mittaamaan rakennusten todellista energiankulutusta.

Mittarien pilotointi- ja testausvaihe on käynnistynyt kevään aikana yhdessä eri organisaatioiden kanssa ja osana ERA17-toimenpideohjelmaa.  Mukana pilotissa ovat muun muassa Senaatti-kiinteistöt, Nokia, Helsingin yliopisto, Skanska ja SRV sekä Lahden ja Tampereen kaupungit.

– Testausvaiheen tuloksiin voidaan palata syksymmällä, Kotilainen toteaa lopuksi.

 

 Teksti: Esko Kukkonen