Halton luo hyvinvointia älykkäillä ratkaisuilla

Vuonna 1969 perustetun Haltonin ratkaisuja hyödynnetään liike- ja toimistotiloissa, julkisissa kiinteistöissä, sairaaloissa, laboratorioissa, ravintoloissa, laivoissa ja tuotantoympäristöissä. Tuotantoa ja tuotekehitystä Haltonilla on Suomen lisäksi Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa. Jatkuvasti kasvaneen yrityksen liikevaihto nousi vuonna 2019 noin 237 miljoonaan euroon.

– Liike- ja toimitilojen pitäisi olla aina ihmisiä varten suunniteltuja. Työn tuottavuuden kannalta on tärkeää, että ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin tiloissa, joissa he toimivat. Se edellyttää terveellisiä sisäolosuhteita, ja siihen yritykset ovat myös halukkaita investoimaan Suomessa ja maailmalla, kertoo Haltonin liiketoimintajohtaja Anu Saxén.

– Kiinteistöjen käyttäjien hyvinvointi on holistinen kokonaisuus, joka vaatii eri osa-alueiden huolellista suunnittelua.

– Käyttäjät pitää ottaa keskiöön rakennuksia, kiinteistöjä ja erilaisia toimitiloja suunniteltaessa. Tilojen käyttäjille pitää varmistaa sisäolosuhteet, joissa on hyvä tehdä töitä. Siirtyminen työhuoneista joustaviin monitilatoimistoihin on muuttanut vaatimuksia sisäilmajärjestelyille. Tämä pätee kaikkialla maailmassa, sanoo Haltonin teknologiajohtaja Kim Hagström.

– Tiloissa toimivien hyvinvoinnin edistäminen edellyttää yhä verkostomaisempaa tapaa toimia.

Anu Saxén

Käyttäjäystävällisyys lisääntyy nopeasti

Halton tekee yhteistyötä muun muassa Tiedon Empathic Buildingin kanssa tavoitteenaan rakentaa yhä älykkäämpiä ja käyttäjäystävällisempiä toimistotiloja modernia tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten sisätilapaikannusta, hyödyntäen. Erilaisia olosuhteita, kuten lämpötilaa, ilmanlaatua ja valaistusta mittaamalla ja järjestelmiä säätämällä, saadaan automaattisesti miellyttävä käyttökokemus.

– Toisaalta on myös tärkeää, että tilojen käyttäjät pääsevät vaikuttamaan sisäolosuhteisiin. Käyttäjillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on optimaalinen lämpötila töiden tekemiseen. Siksi sisäolosuhteiden muokattavuus on tärkeää. Käyttäjät huomioivassa älykkäässä toimistossa jokainen tilan käyttäjä voi kartalta valita esimerkiksi ääniympäristöltään ja lämpötilaltaan sopivan vyöhykkeen ja vaikuttaa jatkossa sisäolosuhteisiin oman mobiililaitteensa käyttäjäprofiilin kautta, kertoo Saxén.

– Uudenlaisen käyttömukavuuden lisäksi monitilatoimisto edellyttää oikeasti joustavia ratkaisuja, jotta tilat muuntuvat nopeasti ja keskeytyksettä käyttäjäyritysten erilaisiin käyttötilanteisiin.

Helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta tilojen käyttäjät näkevät tietoa muun muassa sisäilman lämpötilasta, valaistusolosuhteista sekä vapaana olevista työpisteistä ja neuvottelutiloista.

”Kiinteistöjen käyttäjien hyvinvointi on holistinen kokonaisuus, joka vaatii eri osa-alueiden huolellista suunnittelua.” Anu Saxén

Sisätilapaikannuksen ja anturoinnin avulla kiinteistöpäällikkö saa tietoa tilojen käyttöasteesta, mikä auttaa kehittämään tiloja tukemaan paremmin yrityksen toimintaa. Paikannus mahdollistaa myös olosuhteiden säädön jatkossa henkilöiden mieltymysten mukaisesti.

– Maailmalta löytyy jo vuokralaisia, jotka ovat asettaneet sisäolosuhteille laadullisia vaatimuksia kuten sisäilman hiilidioksidipitoisuusrajan. Tämä on hyvä asia, sillä liian suuri ilman hiilidioksidipitoisuus heikentää tutkitusti tietotyön tuottavuutta, sanoo Saxén.

Vastuulliseen kiinteistöliiketoimintaan panostetaan

Rakentamisessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota todellisen tarpeenmukaisiin talotekniikan järjestelmiin, kestävään kehitykseen, tilojen joustavuuteen ja älykkyyteen koko kiinteistöjen elinkaaren ajan. Saxén nostaa esille Lontoossa kesällä 2019 avatun co-working toimistotilan, joka on toteutettu vuonna 2014 kehitetyn rakennusten sertifiointijärjestelmään WELL-standardiin inspiroimana.

– Sertifiointi huomioi käyttäjien hyvinvoinnin, ja Lontoon tiloissa voimme esitellä kumppaneidemme kanssa ratkaisuja, jotka edistävät tiloissa toimivien hyvinvointia. Mukana hankkeessa on Haltonin lisäksi Suomessa toimivista yrityksistä Tieto ja Helvar, kertoo Saxén.

– Hyvinvoinnin lisäksi samat ratkaisut tukevat vastuullista liiketoimintaa. Monet rakennuttajat haluavat satsata vastuulliseen kiinteistöliiketoimintaan, sillä se on ympäristön kannalta fiksua ja lisäksi hyvää liiketoimintaa.

YIT:n rakentamat Haltonin upouudet toimistotilat Pasilan Triplassa on toteutettu WELL-standardin mukaisesti.

– Meidän on osoitettava kolmen vuoden välein, että sisäolosuhteet ovat WELL-sertifikaatin mukaiset, kertoo Saxén.

– WELL-rakennusprojektien määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana esimerkiksi Englannissa räjähdysmäisesti.

 

Kim Hagström

Suunnittelu tehtävä yhä kokonaisvaltaisemmin

Eri maissa on Saxénin mukaan erilaisia mieltymyksiä rakentaa toimistoja.

-Monilla markkina-alueilla halutaan toimistoihin tilantunnetta, jolloin toimistot ilman alakattoja ovat yleistyneet. Kysyntää on yhä enemmän ratkaisuille, jotka ovat nopeita asentaa ja jotka yhdistävät niin ilmanvaihdon, jäähdytyksen, lämmityksen, valaistuksen kuin akustiset elementitkin, kertoo Saxén.

-Jotta kiinteistöistä saadaan rakennettua käyttäjien hyvinvointia edistäviä tiloja pitää suunnittelu ja toteutus tehdä kokonaisvaltaisesti talotekniikka, arkkitehtuuri, valaistus, akustiikka sekä estetiikka huomioiden. Tarvitaan eri osa-alueiden parasta osaamista ja uudenlaista suunnittelumallia, sanoo Hagström.

-Perinteisellä mallilla se ei onnistu parhaalla tavalla. Vaativissa kohteissa asiakkaamme ymmärtävät, että hyvät sisäilmaolosuhteet vaativat huolellista suunnittelua.

Halton on toimittanut kumppaneidensa Merivaaran ja Hermetelin kanssa sairaaloihin kokonaisia leikkaussaliosastoja.

-Verkottuminen tuo synergiaetuja, sillä voimme hyödyntää jokaisen toimijan vahvuuksia ja optimoida kustannuksia. Otamme yhdessä vastuun ratkaisujen kokonaistoimivuudesta, kertoo Hagström.

-Voimme verifioida, että leikkaustilanteissakin saavutetaan vaaditut sisäolosuhteet.

Kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin liittyviä määräyksiä on harmonisoitu myös EU-tasolla.

-EU:n asetukset vaikuttavat kiinteistöjen energianohjaukseen, ja vaatimukset kiristyvät. Suurin ongelma on se, ettei kiinteistöjen energiankulutusta optimoida tilojen käytön mukaan. Älykkäällä talotekniikalla voidaan pienentää kiinteistöjen energiankulutusta huomattavasti, kertoo Hagström.

-Näyttää siltä, että lyhytnäköisyys on väistymässä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan elinkaariajattelun tieltä.

Hybridiratkaisujen suosio kasvaa

Rakentamisen aikataulut kiristyvät, ja osaavasta työvoimasta on Suomessa pulaa. Rakennuttajat ja rakentajat tarvitsevat asiantuntemusta modernien taloteknisten ratkaisujen valintaan sekä erilaisiin kohteisiin jo valmiiksi mitoitettuja kokonaisuuksia. Haltonilla on tehokkaat mitoitusohjelmistot ja työkalut sisäilmatuotteiden ja -järjestelmien valintaan. Myös CFD-simulointeja ja täysmittakaavakokeita tehdään erityisesti suuremmissa kohteissa.

-Testaamme laboratoriossamme, että asiakkaan vaatimat sisäolosuhteet saavutetaan. Viemällä laboratorion rakennettaviin kohteisiin voimme osoittaa loppukäyttäjille myös paikan päällä, että sisäolosuhteet ovat vaatimusten mukaiset. Olemme asiakkaidemme tukena koko elinkaaren ajan, kertoo Hagström.

-Meillä on myös eri kohteisiin soveltuvia valmiita malliratkaisuja, joiden käyttöönotto sujuu nopeasti.

”Hybridiratkaisujen kysyntä kasvaa, eli kiinteistöissä tullaan käyttämään yhä monipuolisemmin erilaisia ilmastoinnin, jäähdytyksen, lämmityksen ja valaistuksen integroituja ratkaisuja.” Kim Hagström

Ilmanvaihdon ja jäähdytyksen tärkeys kasvaa Hagströmin mukaan, sillä rakennukset ovat yhä tiiviimpiä ja paremmin eristettyjä.

-Sisätilojen yli- ja alipaineiden kanssa pitää olla tarkkana, sanoo Hagström.

-Hybridiratkaisujen kysyntä kasvaa, eli kiinteistöissä tullaan käyttämään yhä monipuolisemmin erilaisia ilmastoinnin, jäähdytyksen, lämmityksen ja valaistuksen integroituja ratkaisuja.

Haltonilla on laboratorioita eri puolilla maailmaa, ja rakennuspuolen noin 30 ammattilaisen sisäilmalaboratorio ja tuotekehitysyksikkö toimii Kausalassa Kymenlaakson maakunnassa.

-Suomessa käytettävät talotekniikkajärjestelmät ja ilmanvaihtoratkaisut ovat edistyksellisiä kansainvälisessä vertailussa, korostaa Hagström, joka toimii myös talotekniikkateollisuuden sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana.

-Iso osa rakennuspuolen ratkaisujemme valmistuksesta tapahtuu Suomessa. Sisäilmayhdistys on tehnyt maailmanlaajuisesti uraauurtavaa työtä luomalla sisäilmaluokkia sekä asettamalla kriteerejä sisäilmalle. Tätä ajattelua on adaptoitu paljon myös meillä. Yhdistyksen järjestämä Sisäilmastoseminaari on todella merkittävä tilaisuus.

-Yhdistys tekee hyvää työtä nostaessaan esille uusinta sisäilmatutkimustietoa ja edistäessään sisäilman merkitystä monipuolisesti eri rakennetun ympäristön toimijoiden keskuudessa. Sisäilmayhdistyksen tapahtumat ovat asiantuntijoillemme erinomaisia paikkoja alan verkostoitumiseen ja uuden oppimiseen, sanoo Saxén.

Teksti: Petri Tuominen
Kuvat: Mari Waegelein