Helsingin Kuninkaantammessa vertaillaan puu- ja betonitaloja

Helsingin Kuninkaantammen ensimmäiset puukerrostalot saavat viereensä samanlaiset kivirakenteiset talot. Kehittyvä kerrostalo –ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa vertaillaan betoni- ja puutalojen ominaisuuksia.

Helsingin rakennuslautakunta on myöntänyt 24.5. luvat kahdelle puukerrostalolle ja kahdelle betonikerrostalolle Kuninkaantammeen. Taloista tehdään mahdollisimman samanlaisia, koska niiden rakentamista ja käyttöä on tarkoitus vertailla.

Helsingin Kuninkaantammen alueen hankkeet muodostavat yhdessä korttelin, jossa vertaillaan puurunkoisen ja betonirunkoisen asuinkerrostalon eroja suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana. Tutkimushankkeesta vastaa Rakennusliike Reponen Oy ja se kuuluu Helsingin ”Kehittyvä kerrostalo” -ohjelmaan.

Tonttien rakennusoikeus on sama, mutta erilaisten rakennejärjestelmien vuoksi puukerrostaloista tulee hiukan korkeampia ja leveämpiä. Taidemaalarinkatu 4:än rakennetaan kaksi nelikerroksista betonitaloa, joissa on 60 asumisoikeusasuntoa. Taidemaalarinkatu 6:n vastaaviin puukerrostaloihin tulee 58 vuokra-asuntoa. Molempia tontteja palvelee yhteinen, maanalainen ja kivirakenteinen paikoitushalli.

Asuinrakennukset on suunniteltu erittäin energiatehokkaiksi. Tämän lisäksi rakennusten katoilla olevat aurinkosähköpaneelit tuottavat 40 prosenttia kiinteistösähköstä. Tutkimushankkeessa lasketaan molempien tonttien talojen hiilijalanjälki.

Asuinrakennukset on suunniteltu erittäin energiatehokkaiksi.

Rakennusten käytön aikaista seurantaa varten kiinteistöihin asennetaan mittarit lämmitysenergian, sähkön ja veden kulutuksen mittaamiseksi. Myös sisälämpötiloja ja rakenteiden kosteuskäyttäytymistä seurataan.

Kaksi vuotta kestävän seurantajakson aikana tehdään kaksi asukastyytyväisyyskyselyä. Hankkeiden rakennuttajina toimivat A-Kruunu Oy sekä Yrjö ja Hanna-säätiö sr. Pääsuunnittelusta vastaa ARK-house arkkitehdit Oy.

Puurakentaminen on viime vuosina ollut vahvassa myötäisessä. Jyväskylään rakennettu puukerrostalo Puukuokka sai viime vuonna rakentamisen Finlandia-palkinnon. Puun käytön rakennusmateriaalina katsotaan tuovan etuja myös sisäilmaston laadulle.

Myös puisia julkisia rakennuksia tehdään eri puolille maata. Luotettavia tutkimustuloksia ei kuitenkaan vielä ole. Niitä odotellessa on mielenkiintoista huomata, että myös pääkaupunkiseudulla ollaan mukana kehittämässä hankkeita.