Helsingin toimitilastrategian tavoitteena rakennetun omaisuuden arvon pitkäaikainen säilyminen

Helsingin toimitilastrategia syntyi tarpeesta tarkastella kaupungin toimitiloihin liittyvää koko kaupungin toimintaa ja tunnistaa siihen liittyvät kaupunkitason haasteet ja esittää niihin ratkaisut strategisten linjausten muodossa. Uuden toimintamallin arvo on mittava: Helsinki omistaa noin kaksituhatta rakennusta, joiden jälleenrakennusarvo on noin kahdeksan miljardia euroa.

Toimitilastrategiassa määritellään suuntaviivat, joilla toteutetaan laadultaan, aikataulultaan ja taloudeltaan hallittuja, terveellisiä, turvallisia rakennuksia, jotka täyttävät Helsingin kaupungin ilmastotavoitteet. Strategia perustuu olemassa olevan rakennuskannan sekä rakennushankkeiden kaavallisten edellytysten, toiminnan mitoittamisen, suunnittelun, toteuttamisen sekä ylläpidon nykytilan ja ongelmakohtien analysointiin.

Toimitilat tulee suunnitella ja rakentaa niin, että ne kestävät aikaa ja palvelevat erilaisia käyttäjiä; tilat soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin ja muuntuvat kulloisenkin ajan vaatimuksiin ilman mittavia muutostöitä. Kun rakennukset pidetään hyvässä kunnossa, ovat ne myös käyttäjilleen turvallisempia ja terveellisempiä ja myös ilmastonäkökulmasta kestävämpiä.

– Tilat ovat yhteinen resurssi, joita suunnitellaan ennakoivasti. Tilojen käyttäjillä on tärkeä rooli tilojen pitkäaikaiskestävyyden toteutumiseksi, kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Mikko Aho tähdensi toimitilastrategian esittelytilaisuudessa kesäkuun alussa.

– Haluamme Helsingissä muuttaa koko ajattelutavan. Haluamme olla maailman toimivin kaupunki, ja se edellyttää oman toiminnan parantamista. Tämä tarkoittaa, että kaikki kiinteistöjen ympärillä tapahtuva toiminta tulee ammattimaistaa, Helsingin pormestari Jan Vapaavuosi totesi.

Kyse on kulttuurinmuutoksesta, kun tavoitellaan siirtymistä ammattimaisen kiinteistöjohtamisen maailmaan.

Yksi kaupunkistrategian kärkihankkeista

Toimitilastrategian (aiemmin kiinteistöstrategia) taustalla ovat jo aiemmin hyväksytyt kiinteistöpoliittinen ohjelma ja sisäilmaohjelma. Se on yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 seitsemästä kärkihankkeesta.

Toimitilastrategian fokus vuosina 2020–2021 on akuuttien rakenteellisten tai toimintamalliin liittyvien ongelmien poistamisessa tilahankeprosessista sekä kyseisen prosessin sujuvuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen. Strategiset linjaukset otetaan käyttöön vaiheittain niin, että ne ovat käytössä kaikissa vuonna 2021 alkavissa uudishankkeissa sekä isoissa peruskorjaushankkeissa.

Ohjelmasta vastaa kaupunkiympäristön tekninen johtaja, ja ohjelman toimeenpanoa varten perustetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii pormestari.

Toimitilastrategia on luettavissa pdf-muodossa. Toimitilastrategia käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 22.6.2020.

Teksti: Anna Merikari

Lue myös: Helsingin toimitilastrategia päätöksentekovaiheeseen – lyhyen aikavälin talouden optimoinnista kohti pitkäaikaista kestävyyttä