Homealtistus saattaa aiheuttaa myös aivomuutoksia

Kemia- lehdessä 1/2015 vapaa toimittaja ja Homepakolaiset ry:n sihteeri Katja Pulkkinen kertoo laajasti, useihin kansainvälisiin tutkimuksiin yksityiskohtaisesti viitaten, että pilaantunut sisäilma voi vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin ja aiheuttaa motorisia ongelmia. Hän kirjoittaa, että sisäilman haittatekijöiden on havaittu aiheuttavan aivosolujen tuhoutumista myös matalina pitoisuuksina.

Katja Pulkkinen työskentelee viime keväänä käynnistyneessä kolmivuotisessa hankkeessa, jossa etsitään ratkaisuja sisäilmasta sairastuneiden työssäkäynti- ja opiskelumahdollisuuksien parantamiseen. Hän vieraili viime marraskuussa Washingtonissa Yhdysvalloissa järjestetyssä Neuroscience 2014 -konferenssissa, jonka tuloksia hän näin referoi.

Homeet aiheuttavat hiirille aivojen tulehdustilan

Esimerkiksi yhdysvaltalainen tutkijaryhmä selvitti testin avulla, vaikuttaako hometalojen mikrobeille altistuminen hiirten toimintakykyyn. Lisäksi ryhmä mittasi muun muassa eläinten aivojen tulehdustilaa. Heidän mukaansa homeitiöitä hengittäneet hiiret kärsivät aivojen infektiosta ja pärjäsivät tehtävissä verrokkeja huonommin. Lisäksi mikrobeille altistuneiden hiirten paino nousi, mikä myös korreloi hahmotusvaikeuksien kanssa.

Toksiineja tuottavat elävät homeet sekä itiötkin vähentävät hermosolujen uusiutumista, kertovat tutkijat. Merkkejä huonolaatuisen sisäilman vaikutuksesta aivoihin on viime aikoina havaittu muissakin tutkimuksissa. Muun muassa Virginian teknillisen yliopiston tutkijat paneutuivat vaurioihin, joita satratoksiini H -niminen mikrobimyrkky aiheuttaa elimistössä. Satratoksiinit ovat Stachybotrys chartarum -homesienen tuottamia myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita eli mykotoksiineja. Tutkimus osoitti, että satratoksiinille altistuminen voi vahingoittaa aivo-veriestettä, aivoja monilta myrkyiltä suojaavaa rakennetta. Mallinnus osoitti rakenteen konkreettisesti reikiintyvän. Jatkuva matala-asteinenkin altistus pitää elimistön jatkuvassa tulehdustilassa ja solukuolemamekanismin pysyvästi aktiivisena, mikä johtaa koko ajan kasvaviin vaurioihin terveissä aivosoluissa, kirjoittaa Pulkkinen.

Tutkimuksessa todetut solutason vaikutusmekanismit saattavat hänen mielestään osaltaan selittää sen, miksi kosteusvaurioille altistunut ihminen saa erilaisia hermostollisia oireita ja vakaviakin keskushermostosairauksia.

Krooninen väsymysoireyhtymä saattaa johtua homeista

Pulkkinen kirjoittaa myös, että kolmannessa amerikkalaistutkimuksessa selvitettiin kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien ihmisten homealtistushistoriaa ja mitattiin mikrobitoksiinien pitoisuuksia heidän virtsanäytteistään.

Krooninen väsymysoireyhtymä ilmenee vammauttavana uupumuksena, tiedonkäsittelyn häiriöinä, päänsärkynä, lihaskipuina, suolistovaivoina ja monenlaisina hermoston ongelmina. Maailman terveysjärjestön WHO:n tautiluokituksessa oireyhtymä kuuluu hermostollisten sairauksien luokkaan. Oireet ovat pitkälti samanlaisia kuin sisäilmasairailla. Krooninen väsymysoireyhtymä puhkeaakin usein hometalossa asuneilla.

Avaa artikkeli pdf-muodossa

Lue lisää

teksti: Esko Kukkonen