Homeasiat esillä budjettiriihessä

Valtioneuvoston elokuisessa budjettiriihessä tehtiin päätöksiä jotka vaikutattavat suoraan kosteus- ja home-ongelmien hoitamisesta jatkossa. Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen kertoo homeongelmien esilletulosta ensi vuoden budjetissa.

– Tärkein asia lienee se, että Eduskunnan keväinen kannanotto homeasioissa on hallituksenkin piirissä otettu vakavasti. Valtioneuvoston kanslia on lähettänyt asiasta paimenkirjeen ministeriöille, Pirinen toteaa.

Eduskunnan yksimielinen kannanotto sisälsi ehdotuksia useille eri tahoille ja niiden toteuttaminen ajaa asioita eteenpäin. Rahaa koulujen ja päiväkotien kosteusvaurioiden korjaamiseen osoitettiin ensi vuodelle 50 M€; se ohjataan kohteisiinsa asianomaisten ministeriöiden kautta.

– Tällä rahalla on katsottu olevan viisinkertainen vipuvaikutus, sillä rahaa annetaan 20 % kokonaiskustannuksista.

– Jos keskimääräisen korjauksen arvioidaan maksavan noin 5 M€, saadaan näin korjattua noin 50 koulua. Ei riittävästi, mutta on iso askel eteenpäin.

Pirinen korostaa, että korjauksille tullaan myös asettamaan laatuvaatimuksia.

– Niissä tulee tehdä hyväksytyt laadunvalvontasuunnitelmat ja suunnittelijoille asetetaan pätevyysvaatimuksia. Vastuu näissä asioissa on kunnilla.

Hallitus päätti budjettiriihessä esittää eduskunnalle myös asuinrakennusten korjaamisen määräaikaisen käynnistysavustuksen käyttöönottoa. Käynnistysavustuksiin esitetään vuosina 2013 -2014 yhteensä 115 miljoonaa euroa siten, että tämän vuoden puolella avustuksiin osoitettaisiin yhteensä enintään 15 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 yhteensä enintään 100 miljoonaa euroa.

– Käynnistysavustuksen avulla saadaan alulle perusparannushankkeita, jotka muuten toteutettaisiin vasta myöhemmin. Käynnistysavustuksia myönnetään hallituksen esityksen mukaan ARA-vuokra‑ ja asumisoikeustalojen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamista varten. Näille toimille pyritään saamaan samanlaiset laatuvaatimukset kuin koulujenkin korjauksille.

Kosteus‑ ja hometalkoiden eräänä tavoitteena on ollut myös pätevyys‑ ja koulutusvaatimusten saaminen rakentamisen eri osapuolille.

– Asia ei tällä erää suuresti edennyt.  Rakennusterveysasiantuntijoiden sekä rakennusarkkitehtien koulutuksen suunnitteluun sai OKM kuitenkin 200 000 €.

Sosiaali- ja terveysministeriö on jo kesällä tehnyt lakiehdotuksen, jossa esitetään uusia vaatimuksia ongelma-asuntojen tutkijoiden pätevyydelle. Siinä on myös ehdotettu muutoksia ministeriön asumisterveysohjeeseen. Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa jo pitkään jatkunut rakennusterveysasiantuntijoiden jatkokoulutus on puolestaan hiipumassa.

– Nykyinen kurssi jatkaa, mutta jatkosta ei ole vielä tehty päätöstä. VTT:n puolella on valmisteilla sertifioiduille asiantuntijoille uusia koulutus- ja kokemusvaatimuksia. 

– Kosteus‑ ja hometalkoiden osalta budjettiin liittyvät päätökset olivat positiivisia.  Saimme työhömme siirtomäärärahan 500 000 €, jolla saamme jatkettua talkoita ainakin ensi vuoden loppuun, ehkä pidempäänkin. Talkoiden vuositapaaminen järjestetään tänä vuonna Oulussa 31.10. -1.11.

– Sinne toivotaan väkeä selättämään yhdessä kosteus‑ ja homeongelmia erityisesti pohjoisen Suomen kunnista.

Lisätietoja www.hometalkoot.fi