HOMEASIAT TULEVAT EDUSKUNTAAN JÄLLEEN KEVÄÄLLÄ

VIIME KEVÄÄNÄ käsiteltiin eduskunnassa tarkastusvaliokunnan valmistelemana home- ja kosteusasioiden hoitoa Suomessa.

Eduskunta teki monia, merkittäviä päätöksiä, joilla pyritään saamaan näiden asioiden hoito paremmalle tolalle maassamme. Näistä ehdotetuista toimenpiteistä oli luettelo lehdessämme viime vuonna. Valtioneuvosto sai muun muassa velvoitteen kertoa eduskunnalle tilanteesta ja toimenpiteistään raportoidessaan eduskunnalle vuoden 2013 asioista. Tuota raporttia odotetaan eduskuntaan vasta loppukeväästä, jonka jälkeen eduskunta ottaa asiaan kantaa.