Homekorjaustöiden tilaajille uudet oppaat

Omakotitalojen ja taloyhtiöiden kosteus- ja homevauriokorjausten tilaamiseen on julkaistu uudet oppaat yhteistyössä Kosteus- ja hometalkoiden kanssa.

Valtaosa maamme asuinrakennuksista on peruskorjausiässä. Monelle omakotitalonomistajalle ja taloyhtiölle korjaushankkeen töiden tilaaminen on uutta. Lisähaastetta tuovat vielä ikääntyneissä rakennuksissa tyypilliset kosteus- tai homevauriot. Tässä tarvitaan neuvoja ja tuoretta tietoa, jota Kosteus- ja hometalkoiden aikana on kerätty. Talkoiden juuri julkaistut uudet oppaat antavat käytännön ohjeita korjaushankkeeseen ryhtyvälle.

– Vastuu korjaustyön onnistumisesta on rakennuksen omistajalla tai taloyhtiön hallituksella, joka solmii hankkeeseen liittyvät tutkimus-, korjaussuunnittelu-, valvonta- ja urakkasopimukset sekä vastaanottaa työn tulokset. Tilaajan vastuu korjaushankkeissa on siis merkittävä ja kosteus- ja homevaurioiden kohdalla siihen liittyy lisäksi erityispiirteitä, jotka on tärkeää tietää ennen hankkeeseen ryhtymistä, Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkönä toimiva yli-insinööri Katja Outinen ympäristöministeriöstä sanoo.

Osa viime vuodenvaihteessa päättyneiden Kosteus- ja hometalkoiden hankkeista viimeistellään kuluvan vuoden aikana. Nyt julkaistut oppaat neuvovat tavallista talonomistajaa sekä kiinteistöosake- ja taloyhtiöitä homekorjaushankkeiden onnistuneessa läpiviennissä. Käytännönläheisiä ohjeita, esimerkkejä ja valmiita lomakemalleja sisältävät oppaat auttavat tilaajaa ymmärtämään korjausprosessiin liittyvää tutkimusta, suunnittelua, sopimusasioita ja toteutuksen läpivientiä.

Oppaiden sisällöstä vastanneet rakennusterveysasiantuntijat Heidi-Johanna Jokelainen ja Piritta Salmi FCG Oy:stä kertovat, että homekorjaustyöt aloitetaan usein ilman kirjallisia sopimuksia tai puutteellisilla suunnitelmilla ja tiedoilla kiinteistön kunnosta ja vaurion aiheuttajasta.

– Tällöin on suuri riski korjauksen epäonnistumiseen ja ongelmien uusiutumiseen. Tilaajan on olennaista tietää, miten hanke etenee, kuinka vastuut jakautuvat ja kuka asiantuntija on pätevä suorittamaan hankkeen eri vaiheita, Jokelainen huomauttaa.

Omakotitalon ja Taloyhtiön kosteus- tai homevaurion korjauttaminen -oppaat on toteutettu rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen lopputyönä ja yhteistyössä Kosteus- ja hometalkoiden kanssa.

Oppaat ovat vapaasti ladattavissa verkosta osoitteesta: http://hometalkoot.fi/guides

– Omakotitalon omistajan opas: Kosteus- tai homevaurion korjauttaminen
– Opas kiinteistö- ja taloyhtiöille: Taloyhtiön opas homevaurion korjaamiseen

Lisätietoja:

katja.outinen(at)ymparisto.fi
www.hometalkoot.fi
piritta.salmi(at)fcg.fi
heidi-johanna.jokelainen(at)fcg.fi