IAQe – yhteistyöalusta sisäilman laadun kehittämiseen

Sisäilman laadulla on merkittävä vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin niin yksilöllisellä kuin myös yhteiskunnan tasolla. Suomessa sekä yrityksissä että tutkimuslaitoksissa on merkittävää asiantuntemusta ja osaamista, ja aktiiviselle sisäilman laadun ekosysteemin muodostamiselle oli selvä, kasvava tarve. Näistä lähtökohdista sai viime talvena alkunsa Business Finlandin rahoittama IAQe-hanke sisäilman laadun parantamiseksi.

– IAQ-ekosysteemi on avoin yhteistyöalusta, jonka keskiössä on puhdas sisäilma. Ekosysteemin tehtävänä on yhdistää pienten organisaatioiden osaamisia ja tarpeita ja muodostaa isompia kokonaisuuksia. Tavoitteenamme on myös kansainväliset markkinat. Tällä hetkellä IAQe-yhteisössä on mukana 22 pääosin teknologia- ja tuotepalvelupuolen yritystä, IAQe:n koordinaattorina toimivan Tuotekehitys Oy Tamlinkin operatiivinen johtaja Jari Erkkilä kertoo.

Jari Erkkilä.

Aktiivisten toimijoiden yhteistyötä

Ekosysteemi antaa sen osapuolille mahdollisuuden luoda yhteisprojekteja ja yhteistarjoomaa. Se esimerkiksi mahdollistaa liiketoiminnan viemisen sellaiselle, joko toiminnalliselle tai maantieteelliselle, alueelle, johon yksin ei pääsisi. Rakennusten omistajille tai operaattoreille – sekä yksityisen että julkisen puolen – yhteistyöalusta tarjoaa laatuvarmennettua, puolueetonta osaamista, sillä verkostossa on mukana myös tutkimuslaitoksia.

– Toiminnan lähtökohtana on, että yhdistämme organisaatioiden nykyisiä, olemassa olevia tuotteita ja palveluita. Ekosysteemi luo mahdollisuuden myös erilaisille yhteisille kehitysprojekteille. Ylipäätään ajatuksena on verkostoituminen, yhdessä luominen ja se, että ekosysteemin osapuolet tukevat toinen toisiaan, Erkkilä selventää.

– IAQe:ssä on kyse nimenomaan organisaatioiden itsensä vetämästä toiminnasta. Lisäksi toiminnan tukena käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Ekosysteemissä toimijoilla itsellään on aktiivinen rooli; ilman aktiivisia toimijoita tämä ei toimisi, Erkkilä toteaa.

Uusia yhteistyömahdollisuuksia

IAQe:n tavoitteena on saada alan suomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset ja muut organisaatiot yhteisen toiminnan piiriin. Toiminta on lähtenyt liikkeelle teknologia-alan yrityksistä, mutta seuraava askel on laajentaa toimintaa myös yritysmaailman ulkopuolelle.

Erkkilä nostaa esimerkiksi kunnat. Hän näkee, että ekosysteemi voi tarjota kunnille uudenlaisen yhteistyöväylän.

– Ekosysteemi toimisi kunnille hyvänä foorumina esimerkiksi puolueettoman näkemyksen saamiseksi niiden hankintaprosesseihin. Kuntien kanssa voidaan ekosysteemin avulla rakentaa oma, toimiva konsepti, Erkkilä sanoo ja kannustaa kuntia miettimään IAQe:n suomia mahdollisuuksia.

Lisätietoja

teksti: Anna Merikari