Ilari Aho: Huippuosaaminen edellyttää huippupanostuksia

Ilari Aho
Ilari Aho

– Tulevaisuudessa pienempi joukko huipputoimijoita panostaa RYM:n kautta T&K-toimintaansa selvästi enemmän kuin yritykset keskimäärin. Tavoitteena on maailman ehdoton kärki valituilla panostusalueilla, RYM Oy:n hallituksen kesällä valittu uusi puheenjohtaja Ilari Aho toteaa.
 
Ilari Aholla on monipuolinen ura niin yritys- kuin tutkimusmaailmassa. Nykyisin hän toimii liiketoimintaryhmän johtajana globaalisti operoivassa Uponor Oyj:ssä. Aho on myös Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtaja. Hän korostaa SHOK-konseptin ja RYM Oy:n roolia T&K-toimintakulttuurin muuttamisessa.

– Yritysten ja alan on opittava ottamaan strateginen vastuu alan kehittämisestä. Toisaalta alalle tutkimuspalveluja tarjoavien yliopistojen ja tutkimuslaitosten on myös opittava rakentamaan ja myymään tarjontansa tämän mukaisesti. Tämä muutosprosessi on alkanut, mutta sen läpivienti ja juurruttaminen varmasti kestää, sanoo Aho.

RYM Oy toimii rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymänä. Yhtiö on kiinteistö- ja rakennusalan huippuosaamisen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa yritysten ja julkisten innovaatiorahoittajien rahoitusta ja tietotaitoa alan kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta tärkeimpiin tutkimusaiheisiin. RYM Oy on 2,5-vuotisen toimintansa aikana luonut alustan kiinteistö- ja rakennusalan yhteiselle strategiselle tutkimus- ja kehitystyölle. Ahon mukaan tämä on pääasiassa RYM:n pienen, mutta sinnikkään henkilökunnan työn tulosta. Ensimmäiset ohjelmat ovat myös olleet hyvän matkaa käynnissä, vaikka niiden valmistelussa on mennyt odotettua pidempään.

Paluuta vanhoihin T&K -rahoitusmalleihin ei ole

RYM:n toimintaa rahoittavan Tekesin toimialajohtaja Reijo Kangas korostaa, että Tekesin uusien linjausten mukaan SHOK:it ovat pääinstrumentti suurten yritysten T&K -rahoitukseen. Muussa toiminnassa pääpaino on kasvuyrityksissä ja perinteisten toimialojen uudistamisessa yli toimialarajojen.

– Reijon viesti suurille yrityksille on kristallin kirkas, sanoo Aho. Tekesin T&K-panostukset suurille yrityksille suunnataan lähinnä SHOK-toiminnan kautta, paluuta vanhaan ei ole. SHOK-järjestelmän luominen ja rakennetun ympäristön oma SHOK-status ovat julkiselta vallalta kaiken kaikkiaan suuri kädenojennus kiinteistö- ja rakennusklusterille. Me olemme itse halunneet saada tämän statuksen sa ja meidän on nyt itse näytettävä olevamme SHOK-statuksen arvoisia, Aho toteaa.

Ahon mielestä yritykset voivat SHOK-toiminnan avulla parantaa monella tapaa kansainvälistä kilpailukykyään. – Siinä tärkeintä on osaamisen kehittäminen, jossa ratkaisevaa on avoimuus, yhteistyö ja vaikutteiden hakeminen sekä muilta yrityksiltä että muilta toimialoilta. Lisäksi on keskityttävä niihin asioihin, joissa on edellytykset olla maailman huipulla. SHOK-malli antaa tähän hyvät mahdollisuudet ja suorastaan pakottaa meidät alana toimimaan yhdessä ja fokusoidusti.

Kaikki eivät voi olla huipulla!

Ilari Aho tähdentää, että RYM:n tulee seuraavien vuosien aikana tähdätä kohti rajallista määrää selkeästi määriteltyjä, absoluuttista maailmanhuippua edustavia toiminta- ja teknologia-alueita. Huippu pitää saavuttaa sekä tutkimuksellisesti että liiketoiminnallisesti.

– Haasteena on se, että tästä seuraa mukana olevan yritys- ja tutkimuslaitosjoukon pieneneminen. Kaikki teknologia-alueet ja toimijat eivät voi olla huipulla. Tulevaisuudessa pienempi joukko huipputoimijoita panostaa RYM:n kautta T&K-toimintaansa selvästi enemmän kuin nykyisin yritykset keskimäärin ohjelmiin panostavat, Aho visioi.

RYM:n tutkimusohjelmilta Aho odottaa tuloksia, joiden vaikutukset ohjelmissa mukana olevien yritysten kilpailukykyyn ja osaamiseen ovat selkeästi mitattavissa. – Lisäksi tulosten tulee olla selkeästi ja läpinäkyvästi oman alueensa maailman huippua. Odotan myös selkeää liiketoiminnan ja ansaintalogiikkojen muutosta, ei ainoastaan teknisiä tuloksia ja innovaatioita, Ilari Aho toteaa.

SHOK-arviointi 2012

Strategisen huippuosaamisen keskittymien, niin myös RYM:n , kansainvälinen arviointi käynnistettiin keväällä 2012. Keskeiset tulokset ovat käytettävissä vuoden loppuun mennessä. Arvioinnissa SHOK-toimintaa tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: järjestelmän sekä yksittäisten SHOKien. Järjestelmätason arvioinnissa tarkastellaan mallin toimivuutta ja vaikuttavuutta osana suomalaista innovaatiojärjestelmää. Järjestelmätason arvioinnin tekijäksi on tarjouskilpailun perusteella valittu ryhmä, jonka muodostavat Ramboll Management Consulting, JoanneumResearch (Itävalta), LukeGeorghiou Manchester Business Schoolista (Englanti), GaiaConsulting ja ETLA.

Kunkin SHOKin toimintaa arvioivat SHOK-kohtaiset asiantuntijapaneelit. Paneelien tuottama osuus arvioinnista sisältää myös näkemyksiä instrumentin lisäarvosta. SHOK-kohtaisiin arviointipaneeleihin on koottu sekä ulkomaisia että kotimaisia riippumattomia asiantuntijoita.

Sisäympäristö on eräs RYM:n painopistealue

Vuosina 2011-2014 toteutettavan RYM:n Sisäympäristöohjelman budjetti on yli 20 miljoonaa euroa. Tutkimuskonsortiossa on 31 yritystä ja 10 tutkimuslaitosta. Huomattava osa yrityksistä ei ole RYM Oy:n osakkaita. Laaja osallistujajoukko kuvaa tutkimuksen aihepiiriin liittyvää merkittävää liiketoimintapotentiaalia.
Sisäympäristö-ohjelma käsittää oheiset neljä työpakettia:
 Käyttäjäkeskeinen sisäympäristö, jonka veturiyrityksenä on Halton
  Sisäympäristön energiatehokas hallinta veturiyrityksenä Schneider-Electric
 Sisäympäristön ansaintalogiikka, veturiyrityksenä Newsec
  Oppimisen ja uuden tiedon luomisen tilat, veturiyrityksenä Suomen Yliopistokiinteistöt
Työpaketit kytkeytyvät toisiinsa monin tavoin ja niiden välillä tehdään tiivistä yhteistyötä.

Sisäympäristöohjelman yhteyshenkilöt:

Risto Kosonen, ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja
risto.kosonen(at)halton.com

Anssi Salonen, tutkimusohjelman johtaja
anssi.salonen(at)rym.fi

Matti Sivunen, ohjelmapäällikkö
matti.sivunen(at)boostbrothers.fi