Ilmanvaihdon kuntotutkimushanke jatkuu

Rakennusten sisäilmaongelmilla on usein yhteys huonosti toimivaan ilmanvaihtoon tai ylilämpöön, jota rakennuksen ilmastointi ei pysty poistamaan. Ongelmien vähentämiseksi on Suomen LVI-liitto ry yhdessä yhteistyökumppanien kanssa ja muun muassa ympäristöministeriön rahoituksella kehittänyt ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn (IV-kuntotutkimus). Hankkeessa tähän mennessä aikaan saatu aineisto, kuten IV-kuntotutkimusta varten kehitetyt ohjeet on julkaistu verkossa.

http://www.sulvi.fi/ajankohtaistaprojektitaineistot/

Muuta aineistoa kuten seminaariesityksiä ym: http://www.sulvi.fi/ajankohtaista/projektit/

Pilotointikohteita IV-kuntotutkimukselle etsitään

Kehitystyötä ollaan nyt jatkamassa. Kiinteistöjen omistajilta toivotaan ehdotuksia kohteiksi, joissa IV-kuntotutkimusta voitaisiin pilotoida. Kehitystyössä laadittaisiin kohteisiin IV-kuntotutkimukset, joiden tuloksena on konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Pilotoinnin tuloksia käytetään aiemmin laadittujen ohjeiden kehittämiseen ja pilotoinnin yhteydessä syntynyttä materiaalia käytetään IV-kuntotutkijoiden kouluttamisessa.

Samalla etsitään myös potentiaalisia IV-kuntotutkijoita hankkeisiin ja toivommekin tarjokkaita tähän tarkoitukseen. Työhön valitut kuntotutkijat kutsutaan perehdytystilaisuuteen. Projektin, tilaajien ja kuntotutkijoiden kesken sovitaan työn aikataulu ja korvaukset ym. IV-kuntotutkijoiksi haluavat voivat myös ehdottaa sopivia asiakkaita ja kohteita. Otamme mielellämme vastaan myös kiinteistöjen omistajien vinkkejä ja toivomuksia tekijöistä.

Tilaajien odotetaan maksavan työn kustannukset projektille / SuLVI:lle mutta osa rahoituksesta voi tapauskohtaisesti tulla myös projektin budjetista. SuLVI maksaa IV-kuntotutkijan palkkion. Palkkiot neuvotellaan kohdekohtaisesti.

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä mahdollisimman pikaisesti projektin vetäjään:

Markku Rantama

Rantama Consulting

markku.rantama(at)rantama.fi