Ilmatieteen laitos: Lämmitysenergian kulutuksen normitus päivittyy – lämmitystarveluvut laskettu uuden ilmastollisen vertailukauden mukaan

Tiedot julkaistaan sähköisesti Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla. Tiedot julkaistaan myös Ilmatieteen laitoksen ruotsin- ja englanninkielisillä verkkosivuilla.

Ilmastollinen vertailukausi vaihtunut

Tammikuussa 2023 siirrytään kulutuksen normituksessa ilmastolliseen vertailukauteen 1991–2020. Uusi vertailukausi kuvaa nykyistä ilmastoa paremmin kuin vertailukausi 1981–2010.

Samassa yhteydessä päivitetään normituksessa käytettävät kuntakohtaiset kertoimet k1 ja k2 vuoden 2023 alun kuntajaon mukaiseksi. Muut vertailupaikkakunnat säilyvät entisellään, mutta Kurikan vertailupaikkakunta muuttuu Vaasasta Tampereeseen. Tavoitteena on, että lämmitysenergian kulutuksen normeerauksessa siirrytään käyttämään uutta vertailukautta mahdollisimman pian vuoden 2023 aikana. On myös suositeltavaa päivittää kulutusseurannan vertailutiedot muutamia vuosia taaksepäin, esimerkiksi vuoteen 2020 asti.

Mikä on lämmitystarveluku?

Paukkupakkaset ja toisaalta leudot talvet aiheuttavat rakennusten lämmitystarpeeseen suuriakin vaihteluja. Lämmitysenergiankulutuksen normitus lämmitystarvelukujen avulla mahdollistaa rakennuksen lämmitysenergian kulutuksen vertailun ja kulutusmuutosten seurannan eri vuosina. Myös eri puolella Suomea olevien rakennusten lämmönkulutusta voi verrata keskenään, jos ne laskennallisesti normitetaan esimerkiksi Jyväskylään.

Lisätietoja

Ilmatieteen laitoksen verkkosivut
Motivan verkkosivut

Uutinen on julkaistu Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla 4.1.2023.