Indoor Air 2014: Ilmanvaihto ei saa levittää epäpuhtauksia

Ilmanvaihto ja ilmastointi etenkin erikoistiloissa – sairaaloissa ja lentokoneissa – olivat Indoor Air 2014-kongressissa vahvasti esillä. Tärkeää on estää taudinaiheuttajien leviäminen. On oltava oikeat painesuhteet ja oikeat ilman virtaussuunnat. Myös suodatuksen on oltava tehokas.

Sairaaloissa tulisi pyrkiä yhden hengen huoneisiin mahdollisuuksien mukaan. Sairaaloiden ilmavirtauksia tutkitaankin monella taholla. Työterveyslaitoksen tiimi Turussa on osoittanut muun muassa kuinka paljon vähemmän liukuoven käyttö aiheuttaa haitallista ilman virtausta eristyshuoneissa. Kiitos tutkijoille, etenkin nuorelle Petri Kalliomäelle, joka piti aiheesta erittäin hyvän esityksen aiheesta Indoor Air 2014-kongressissa.

Lentokoneiden matkustamoissa ongelmat ovat samankaltaisia. Pienessä ilmatilassa on paljon ihmisiä, jotka saattavat levittää hyvinkin haitallisia epäpuhtauksia, jopa taudinaiheuttajia. Kuitenkin vuosien mittaan on nähty vain muutamia todellisia ongelmatapauksia, kun SARS ja sikainfluenssa ovat aiheuttaneet sairastumisia. Pekingin Thsinghua yliopisto on tutkinut aihetta jo vuosia yhdessä lentokonevalmistajan Boeingin kanssa. He vakuuttivat esitelmässään, että nykyiset järjestelmät ovat tässä mielessä toimivia, eikä syytä huoleen lentokoneen ilmanvaihdon vaaroista ole näkyvissä. Lentopelkoa ei ainakaan tällä perusteella voi siis lietsoa.

Asioiden tutkiminen mallintamalla, muun muassa CFD-laskennalla, simuloinneilla ja erilaisilla hydrodynaamisilla malleilla, on monipuolisesti käytössä eri puolilla maailmaa ja oli myös vastaavasti paljon esillä kongressissa.

Teksti: Esko Kukkonen