Indoor Air 2018 Philadelphiassa

Konferenssin ensimmäisenä kokonaisena päivänä eli maanantaina keskityttiin useisiin erilaisiin sisäilmassa esiintyviin kemikaaleihin, sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Ihmisen toiminnan vaikutuksista sisäilman kemikaaleihin oli useita sessioita ja myös konferenssin avauspäivän alustusplenaarit keskittyivät tähän teemaan. Koska amerikkalainen, tätä tutkimuskenttää rahoittava Alfred P. Sloan Foundation -säätiö on tukenut viime vuosina erityisesti sisäilman kemikaalien tutkimusta, on luvassa paljon mielenkiintoista dataa ja tuloksia tältä osa-alueelta lähitulevaisuudessa.

Konferenssissa palkittiin neljä parasta jatko-opiskelijoiden paperia. Matkakertomuksen kirjoittaja Maria Valkonen oli yksi heistä.

Vaikka ihmisen toiminnan tiedetään vaikuttavan sisäilman laatuun, on tälläkin saralla vielä paljon tutkittavaa ja selvitettävää. Kuulimme mielenkiintoisia esityksiä siitä, mitkä VOC:it (volatile organic compounds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet) lisääntyvät sisäilmassa kun keitämme kahvia tai kokkaamme. Viihdyttäviä havaintoja datasta oli mm. se, että sisäilman VOC-pitoisuuksista voidaan nähdä jopa se minkä tyyppisellä keittimellä aamukahvi on keitetty. Älä siis yritä huijata VOC-mittauksia, ne ovat kuin sormenjälkesi, jotka kertovat mitä oikeasti tuli tehtyä. Mittaukset tehneet tutkijat tietävät kyllä pyridiinipitoisuudesta käytitkö espressokeitintä vai tavallista keitintä!

Samassa tutkimuksessa havaittiin, että juhlien järjestäminen nosti etanolipitoisuutta sisäilmassa, mille selityksen löytyminen onkin melko ilmeistä. Omenasoseen valmistaminen taas räjäyttää keittiön sisäilmasta havaittavat asetaldehydin pitoisuudet huippuunsa. Useiden muidenkin ihmisen toimintojen, kuten tiskaamisen tai siivoamisen, aiheuttamia emissioita sisäilmaan oli mitattu ja havaittu ihmisten vähäiseltä vaikuttavan toiminnan nostavan tiettyjen yhdisteiden pitoisuuksia nopeasti ja radikaalisti. Samoja havaintoja oli tehty myös mitattaessa eri kokoluokkien pienhiukkasia tai hiilidioksidia esim. tiskauksen aikana.

Myös suomalaiset pääsivät ääneen heti avauspäivänä maanantaina, kun Aalto yliopiston tutkijat esittelivät tutkimuksiaan ja tuloksiaan mm. rakennusten toksisuusmittauksista ja siivouskemikaalien vaikutuksista sisäilmaan.  Ensimmäiset tulokset toksisuusmittauskokeista viittaavat siihen, että mm. että eri ihmisen solutyypeillä oli eroja vasteessa toksisuuteen. Osasta tutkimuksista tulokset olivat vielä varsin alustavia ja jäämmekin mielenkiinnolla odottamaan esimerkiksi terveysdatan yhdistämistä näihin tuloksiin. Lisäksi kuultiin Aalto yliopiston tutkimuksesta tuloksia puhdistuskemikaalien pinta-aktiivisten aineiden biologisesta aktiivisuudesta ja niiden vaikutuksista rakennusten ekosysteemeihin.

Konferenssin ensimmäinen päivä oli siis täynnä erittäin mielenkiintoisia esityksiä sisäilmassa esiintyvistä kemikaaleista ja hiukkasista.

Philadelphian keskustassa sijaitseva kaupungintalo, jonka katolta kaupunkia tähyilee Benjamin Franklin

Maria Valkonen

Tutkija THL. Mikrobien terveysvaikutukset, ympäristöterveys ja sisäilma.