Jari Jokinen valittiin TEK:n toiminnanjohtajaksi

Diplomi-insinööri Jari Jokinen on työskennellyt eri tehtävissä muun muassa opetusministeriössä, Suomen EU-edustustossa Brysselissä ja Aalto-yliopistossa. Keväästä 2015 alkaen Jokinen on toiminut koulutuspolitiikasta ja tutkimuksesta vastaavana johtajana TEKissä. Nykyinen toiminnanjohtaja Heikki Kauppi jää eläkkeelle toukokuun lopussa.

Jokinen on työskennellyt TEKissä keväästä 2015 alkaen koulutuspolitiikasta ja tutkimuksesta vastaavana johtajana. Hän on myös Akavan hallituksen jäsen.

– Tekniikan kehitys on yksi tärkeimmistä maailmaa muuttavista voimista. Haluan olla mukana varmistamassa, että tekniikan alan ja tekniikan tekijöiden asiat ovat maassa hyvällä tolalla. TEK on vahva toimija näiden sekä alan että ammattikunnan asioiden edistäjänä, sanoo Jari Jokinen.

Näinä aikoina on puhuttu paljon ammattijärjestöjen merkityksen vähentymisestä. Jokinen on sitä mieltä, että niitä tarvitaan jatkossakin.

Hän toteaa myös, että viime vuonna valittu TEKin valtuusto on asettanut TEKin uudistumiselle selkeät päämäärät, joita kohti mennään yhdessä hallituksen ja toimiston kanssa. Edeltäjäni rakentamalta pohjalta ja TEKin monipuolisesti osaavan henkilökunnan kanssa meillä on erinomaiset lähtökohdat työllemme, Jokinen sanoo.

TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström kertoo, että monesta hyvästä ehdokkaasta Jokinen valikoitui lopulta selkeäksi ykkösvaihtoehdoksi.

– Jari Jokisella on monipuolisesti kokemusta tekniikan alasta, koulutuksesta ja työelämästä. Hänellä on selkeä näkemys siitä, miten TEKin on vastattava toimintaympäristön ja jäsenkunnan tarpeiden muutokseen. TEKin hallituksen mielestä hän on juuri oikea henkilö viemään läpi sitä uudistumista, jota ammatillisessa järjestötoiminnassa tarvitaan, korosti Matikainen-Kallström.

TEK-blogit – Jari Jokinen

Korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien nykyinen yhteisö, Tekniikan Akateemiset TEK, toimii ja vaikuttaa osana Akavaa Suomen työmarkkinakentässä. Sen kannanotot ovat joskus eronneet Akavan kannoista. Työmarkkinatoimien ohessa TEK pyrkii hoitamaan myös edeltäjältään Suomen Teknilliseltä Seuralta periytyviä insinöörien ja teekkarien kulttuuriperinteitä. Tavalliselle jäsenelle kiinnostavin puoli TEK:n toiminnassa lienee kuitenkin joka syksy tehtävä palkkatutkimus, josta voi löytää ja verrata omia tulojaan muihin.

EK