Juhani Pirinen jätti kosteus- ja hometalkoot

Kosteus- ja hometalkoiden viimeinen toimintavuosi käynnistyi, ja talkoille etsitään nyt uutta ohjelmapäällikköä. Talkoiden hankkeet jatkuvat kuitenkin normaalisti ja uusia hankkeitakin käynnistetään.

Kosteus- ja hometalkoot on suuri, viisi vuotta kestänyt yhteishanke. Hankkeessa on saavutettu merkittäviä tuloksia, ja myös eduskunta on antanut työlle arvoa ja patistanut hallintoa entistä parempiin saavutuksiin. Hankkeen vetäjänä alusta asti toiminut tekniikan tohtori Juhani Pirinen jätti tehtävänsä tämän vuoden alusta ja siirtyy kehittämään ja johtamaan FCG-konsulttiyhtiön rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluja. Siirron ansiosta kuntaliiton omistama yhtiö tulee varmasti saavuttamaan merkittävän aseman kuntien omistamien kiinteistöjen sisäilmasto-ongelmien selvittäjänä.

Pirinen kertoo, että meneillään on nyt talkoiden viimeinen toimintavuosi. Ja vaikka hän ei itse halunnut enää ottaa lyhyttä vuoden jatkopestiä, hän on tarvittaessa valmis auttamaan keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamisessa.

– Siitä ollaankin neuvottelemassa, kertoo rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä. Lehtinen kertoo myös, että uuden ohjelmapäällikön hakuprosessi on käynnissä. Tehtävä, joka edellyttää luonnollisesti suurta asiantuntemusta, tullaan täyttämään muutaman viikon kuluessa.

Uusia hankkeita käynnistyy

-Talkoiden hankkeet jatkuvat normaalisti ja uusia käynnistetään paraikaakin, painottaa Lehtinen. Talkoiden avuksi on myös asetettu toimintaryhmä, jonka puheenjohtajana Lehtinen itse toimii.

-Talkoille on varattu valtion talousarvioissa rahoitusta, noin 500 000 euroa, joka kattaa vain kuluvan vuoden kulut, Lehtinen kertoo.

Näihin ongelmiin liittyen Lehtinen toteaa myös, että rakentamismääräyskokoelman C2 (Kosteus) -osan uusiminen on osa eduskunnan kannanottojen toteutusta. Sitä toteutetaan uusitun MRL- ja VN- rakennepoliittista ohjelmaa koskevien kirjausten puitteissa.

Ministeriön teettämä konsulttityö C2 määräysten toimivuusselvitykseksi on myös juuri valmistunut ja tulee luettavaksi ministeriön nettisivuilla näinä viikkoina. Uusimiseen liittyy myös muita selvityksiä. Uutta asetusta rakennusten kosteusteknisestä turvallisuudesta ollaan valmistelemassa kuluvan vuoden aikana, ja tavoitteena on saada asetus valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Valmistelijana ministeriössä on yli-insinööri Katja Outinen.