Kaavoitus- ja rakentamislain lausuntokierros käynnistynyt

Hallitusohjelman mukaisesti lakiuudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035. Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelussa 7.12.2021 asti.

Tiedote: Kaavoitus- ja rakentamislaki lausunnolle (ym.fi)
Lausuntopalvelu.fi: Lausuntomateriaali
Utlåtande.fi: Remissmaterial
Kysymyksiä ja vastauksia


Lue myös:

Maankäyttö- ja rakennuslaki