Kari Rahkamo In memoriam

Kari Rahkamon pitkä työura Vesijohtoliike Huberilla, Kiinteistöliiton Talokeskuksessa ja rakennushallituksessa teki hänestä merkittävän rakennusalan asiantuntijan ja vaikuttajan. Hänellä oli johtava rooli rakennushallituksen (Senaatti-kiinteistöjen edeltäjä) energian käytön tehostamisohjelmissa 1980-luvulla. Näissä keskeisenä oli myös lämmityksen ja ilmanvaihdon tavoitearvojen asettaminen.

Rakennushallituksen koneteknisen toimiston päällikkönä, ja myöhemmin apulaisosastopäällikkönä, Kari Rahkamo oli merkittävä sisäilmatekniikan edistäjä. Olikin luontevaa, että Kari hyväksyi pyyntööni tulla vuonna 1990 perustetun Sisäilmayhdistyksen hallituksen perustajajäseneksi. Hän oli yhdistykselle tärkeä linkki kiinteistöalaan ja poliittisiin päättäjiin. Hänen tuellaan yhdistyksen alkuaikojen, erityisesti Indoor Air 1993 -kongressin, taloudellinen tuki järjestyi, 1990-luvun lamasta huolimatta.

Otaksuin, että Kari jättäisi Sisäilmayhdistyksen hallituksen jäsenyyden tultuaan nimitetyksi Helsingin kaupunginjohtajaksi vuonna 1991 – mutta ei, kiinnostus sisäilmastoon jatkui. Ainoa muutos oli, että hallituksen kokouspaikaksi vaihtui Helsingin kaupungintalo. Hänen mukana olonsa yhdistyksen hallituksessa toi uskottavuutta uudelle yhdistykselle ja avasi ovia ministereiden ja muiden päättäjien puheille. Hallituksen kokouksissa ja yhdistyksen toiminnassa Kari oli aina ratkaisuhakuinen ja nopea. Karin ilmiömäinen muisti tuli esiin monessa tilaisuudessa. Häneltä löytyi hauskoja ja opettavaisia tarinoita joka tilaisuuteen. Hän pystyi laukaisemaan tiukankin tilanteen sovittelevalla tyylillään. Hän tuli toimeen kaikkien kanssa, sopeutui nopeasti eri tilanteisiin ja oli erinomainen seuramies.

Kiitollisena henkilökohtaisesta tuesta ja Sisäilmayhdistyksen hyväksi tehdystä työstä,

Olli Seppänen, emeritusprofessori
Sisäilmayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 1990–2005

Kuva: Ilari Järvinen / Helsingin kaupunginmuseo