Kerro näkemyksesi – Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmaluonnos on viimeistelyvaiheessa

Suomessa on tutkittu, ohjeistettu ja puututtu sisäilmaan liittyviin ongelmiin jo kauan. Pääperiaate toiminnassa on ollut ja on ennaltaehkäistä ja vähentää sisäympäristöjen epäpuhtauksiin liittyviä terveysriskejä säädöksillä ja korjaamalla rakennuksissa havaitut epäpuhtaudet ja vauriot.

Tästä huolimatta sisäilmaan liittyvät ongelmatilanteet ja oireilu ovat Suomessa yleisiä, ja niistä aiheutuu myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Ohjelmaluonnos on nyt verkossa ja sitä on mahdollista kommentoida

THL aloitti keväällä 2017 Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman valmistelun. Valmisteluun on osallistunut muun muassa Työterveyslaitoksen, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, terveydenhuollon, viranomaistoimijoiden ja yliopistojen edustajia.

Ohjelma on nyt viimeistelyvaiheessa ja lähetetty sidosryhmien kommentoitavaksi. Lisäksi verkkoon on avattu palautelomake, minkä kautta jokainen aiheesta kiinnostunut voi lähettää kommenttinsa ohjelman sisällöstä 27. syyskuuta mennessä.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman päätavoitteena on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa. Tarkoituksena on:

  1. lisätä väestön ymmärrystä sisäympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista,
  2. kehittää sisäympäristöön liittyvien ongelmien hallintaa,
  3. parantaa oireilevien työ- ja toimintakykyä sekä
  4. vahvistaa koulutuksella eri toimijoiden tietoja ja taitoja.

”Ohjelma on merkittävä kansallinen mahdollisuus saada eri toimijat yhteiseen rintamaan sisäilmaan liittyvien haittojen vähentämiseksi”, sanoo THL:n ylijohtaja Marina Erhola.

Ohjelmassa nostetaan keskiöön ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

”Sisäympäristöissä oireita saavien tilanteeseen kaivataan apua. Jotta voimme parantaa ihmisten hoitoa ja tukea, terveydenhuolto on saatava ohjelman toteuttamisessa voimakkaasti mukaan”, sanoo professori Juha Pekkanen.

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa ja tukee valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelman sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimia.

Lisätietoja

Ohjelmaluonnos ja linkki palautekyselyyn
THL

Sisäilma
THL

Juha Pekkanen
professori
THL ja Helsingin yliopisto
p. 040 508 1077
etunimi.sukunimi@thl.fi

Jussi Lampi
ylilääkäri
THL
p. 029 524 7970
etunimi.sukunimi@thl.fi

Mika Salminen
johtaja, terveysturvallisuus
THL
p. 029 524 8454
etunimi.sukunimi@thl.fi