Kiinteistö- ja rakennusalan konserni Granlund Oy 60 vuotta

Insinööritoimisto Olof Granlund ja Antti Oksanen perustettiin Helsingissä vuonna 1960, ja yritys on kasvanut vuosikymmenten saatossa helsinkiläisestä LVI-alan suunnittelutoimistosta koko Suomessa toimivaksi kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserniksi.

– 1960-luvun alussa LVI-tekniikka kehittyi nopeasti vilkastuneen rakennustoiminnan myötä sodanjälkeisen pula-ajan jälkeen. Olof ja Antti näkivät suunnittelutoiminnan mahdollisuudet, yhdistivät voimansa ja kokemuksensa ja perustivat toimiston, jossa oli alkuvaiheessa 7 työntekijää, kertoo Granlund Oy:n varatoimitusjohtaja Jukka Vasara yrityksen alkuvaiheista.

Granlundin toiminta alkoi talotekniikkasuunnittelusta, joka on yhtiön toiminnan kivijalka myös tänään.

– Asiantuntija-alueitamme ovat tänä päivänä talotekniikkasuunnittelun lisäksi mm. kiinteistö-, energia- ja ympäristökonsultointi, kiinteistöjohtamisen ohjelmistot, rakennuttaminen ja valvonta sekä isännöinti. Tavoitteenamme on parantaa kiinteistöjen toimivuutta ja älykkyyttä sekä edistää ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä, Vasara sanoo.

Satsauksia palveluasiantuntijuuteen ja innovaatioihin

Granlund on kasvanut koko historiansa ajan, mutta kasvu on nopeutunut viime vuosina voimakkaasti. Liikevaihto oli viime vuonna reilut 91 miljoonaa euroa, ja tarkoituksena on tuplata se seuraavan viiden vuoden kuluessa.

– Granlund aikoo laajentua vahvasti palveluasiantuntijuudessa: otamme entistä isompaa roolia palvelujen johtamisessa ja kiinteistöjen energiatehokkuudessa, sisäolosuhteiden laadussa sekä tekniikan toimivuudessa, Vasara kertoo yhtiön tulevaisuuden suunnasta.

– Granlundilla panostetaan innovaatiotoimintaan 6–8 prosenttia liikevaihdosta vuosittain, mikä on alalla poikkeuksellista. Innovaatiotoiminnan kautta pyrimme kehittämään rakennusten talotekniikkaa kokonaisuudessaan eteenpäin. Pyrimme olemaan suunnannäyttäjä alalla niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Granlundilla on myös kansainvälistä liiketoimintaa mm. Aasiassa, Lähi-idässä, Pohjoismaissa Baltiassa ja Iso-Britanniassa.

Kehitys on ollut huimaa – osaamista arvostetaan

Granlundin menestys piilee siinä, että se on pystynyt historiansa aikana uudistumaan ja kehittymään erityisesti erilaisten kriisien yhteydessä. 1970-luvun öljykriisin aikana kehitettiin energiasimulointiohjelmistoja ja 1990-luvun laman aikana panostettiin erittäin vahvasti kehitystoimintaan, jonka seurausta on mm. tietokantapohjainen RYHTI-suunnittelujärjestelmä sekä RIUSKA-energia- ja olosuhdesimulointi- ja SMOG-rakennuksen mallinnusohjelmat. Vuoden 2008 kansainvälisen finanssijärjestelmän romahtamisen jälkeisessä talouden taantumassa Granlundilla perustettiin energia- ja ympäristöosasto, kehitettiin ROOMEX-tilamallin tilatietojen visualisointiohjelma ja laajennuttiin useille paikkakunnille.

– Granlundilla on aina arvostettu osaamista ja luotettu työntekijöihin. Byrokratia on ollut ohutta, mutta sitoutuminen vahvaa. Yhtiön perustajan Olof Granlundin jäädessä eläkkeelle hän myi yhtiön toimivalle johdolle. Sen jälkeen omistusta on laajennettu siten, että nykyisin omistajina on hyvin laaja joukko yrityksen avainhenkilöitä. Kaikki omistajat työskentelevät myös yhtiössä, Vasara kertoo.

– Olen itse saanut työskennellä Granlundilla 38 vuotta ja nähnyt yhtiön kehittymisen 75 henkilön LVI- ja energiasuunnittelutoimistosta nykyiseksi yli 1 000 hengen asiantuntijaorganisaatioksi. Kehitys on ollut huimaa alkaen tussipiirtämisestä 2D-CAD-piirtämiseen ja 3D-tietomalleihin.

Juhlan aika ensi vuonna

Granlundin juhlavuosi on ollut maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen. Koronapandemian vuoksi juhlallisuudet siirtyvät koronan jälkeiseen aikaan.

– Meillä piti olla isot bileet 60-vuotiaan Granlundin kunniaksi 10.10.2020, mutta juhlat jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Juhlimme pandemian hellitettyä paremmassa tilanteessa ensi vuonna, Vasara sanoo toiveikkaasti.

Granlund Oy on ollut Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen vuodesta 1998.

Teksti: Anna Merikari
Kuvat: Granlund Oy

Lue myös: Juhlavuottaan viettävä Granlund on 60-vuotiaana vireässä kasvuiässä