KIRA-digi sai alkupaukun

Kiinteistöalalle tärkeä hallituksen kärkihanke KIRA-digi on äskettäin myöntänyt 148 000 euroa kuudelle kokeiluhankkeelle, joiden on tarkoitus vauhdittaa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluissa halutaan muun muassa sujuvoittaa kaavoitusta digitalisoinnilla, edistää sähköisten allekirjoitusten käyttöönottoa, kehittää taloteknisten järjestelmien integraatiota sekä luoda palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö.

KIRA-digihanke sinällään pyrkii avaamaan rakentamisen ja kaavoituksen julkisen tiedon kaikkien helposti käytettäväksi. Se pyrkii kehittämään sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja. Eri toimijat voivat tallentaa, käsitellä ja jakaa tietoa tehokkaasti, kun niillä on esimerkiksi yhteinen sanasto ja yhteensopivat tietojärjestelmät.

KIRA-digi pyrkii myös lisäämään tiedon avoimuutta, kun kerran tuotettu ja tallennettu tieto on ajantasaisena viranomaisten, yritysten ja kansalaisten käytössä eri sähköisten palveluiden kautta. Tämä on erityisen tärkeää kiinteistö- ja rakentamisalalla, koska rakennushankkeisiin ja rakennusten ylläpitoon osallistuu niiden elinkaaren aikana lukuisia toimijoita.

KIRA-digihankkeen visio on avoin ja yhteen toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi. KIRA-digi  pyrkii tunnistamaan ja poistamaan digitalisaatiota hidastavia säädöksiä, jotta ketterä digitaalinen ekosysteemi voi syntyä. Hanke rahoittaa kokeiluja, jotka testaavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja rakennusalan arvoverkkoa hyödyttäviä ratkaisuja ja toimintatapoja.

Kiinteistö- ja rakentamisala pyrkii uudistamaan toimintaansa yhdessä digitalisaation avulla. KIRA-digihankkeesta ja sen tavoitteista oli laajempi artikkeli Sisäilmauutisten uutiskirjeessä viime vuonna.

Ensimmäisellä hakukierroksella hankkeeseen saatiin 49 hakemusta, ja haetun tuen summa oli 2,1 miljoonaa euroa.

– Ensimmäiset hakijat ovat olleet hyvin hereillä ja aktiivisia. He muodostavat muutoksentekijäjoukon, joka on välttämätön KIRA-alan muutoksen tekemiseksi. Nyt valikoitui toisiaan hyvin täydentävä joukko kokeiluhankkeita. Odotan innokkaasti, millaisiin tuloksiin kokeiluissa päästään lähikuukausina. Toisaalta moni hyvä hanke jäi myös rahoittamatta. Onneksi seuraava euromäärältään suurempi haku avautui jo 2. tammikuuta, eli vauhti vain kiihtyy kevään aikana, hanketta koordinoiva digipäällikkö Teemu Lehtinen kertoo.

Rahoitetut hankkeet ja summat:

Sova3D Oy: BIM mallit rakennusvalvonnan tarkastuksessa ja vuorovaikutusprosessissa (12 648 euroa)

Aalto-korkeakoulusäätiö/Aalto-yliopisto: Talotekniikan ja kiinteistöjen esineiden internetin avoimet tiedonsiirtorajapinnat (32 000 euroa)

Suomen Tilaajavastuu Oy: Sähköisen allekirjoituksen ja yhteistoiminnan palvelualusta (30 000 euroa)

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy: Digikaavoitus: Tiedolla johtaminen, kaavoitusprosessin sujuvoittaminen, digitalisointi, vuorovaikutus ja läpinäkyvyys (28 000 euroa)

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy: Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö (42 292 euroa)

Rakennustietosäätiö: Taloteknisten määräluetteloiden pilotointi rakennusprojekteissa (3 920 euroa)

Hakukierroksia tulee 2.1.2017 avautuvan haun jälkeen vielä neljä vuosien 2017-2018 aikana. Kokeiluhankkeisiin on varattu 4,4, miljoonaa euroa.

Valittujen KIRA-digi-kokeiluhankkeiden kuvaukset sekä lisätietoja on hankkeen sivuilla: kiradigi.fi