KIRA-digiltä rahoitusta 31 uudelle hankkeelle

Kiinteistö- ja rakentamisala on ensimmäinen, jolla alan toimijat ja keskeiset viranomaiset toimivat tiivisti yhdessä kirittääkseen koko toimialan digitalisaatiota.

– Ilahduttavan moni uusista kokeiluista rakentaa uutta aiempien kokeilujen päälle eli ekosysteemi jatkaa kasvamistaan. Uutena teemana nousivat myös erilaiset turvallisuuteen liittyvät digikokeilut, joita rahoitettiin viimeisellä kierroksella useampia. Kaiken kaikkiaan kokeilurahoitus on toiminut erittäin hyvin toimialan uudistamisessa, ja toivottavasti sitä voidaan jatkaa jossain muodossa myös KIRA-digin jälkeen, kertoi tiedotteessa KIRA-digin digipäällikkö Teemu Lehtinen.

Viimeiseen kokeiluhakuun saapui määräaikaan mennessä 74 hakemusta, joiden arvioinnista vastasi eri organisaatioiden edustajista koottu riippumaton arviointiryhmä.

KIRA-digin ohjausryhmä teki arvioinnin pohjalta ympäristöministeriölle esityksen tuettavista hankkeista. Hankkeiden suunnitellut kustannukset olivat tällä hakukierroksella yhteensä 6,9 miljoonaa euroa, toimialan rahoitusosuus 4,1 miljoonaa euroa ja haettu KIRA-digi -tuki 2,8 miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriö laatii kaikille hakijoille toukokuun alussa hankekohtaiset päätökset perusteluineen. Rahoitusta saavien hankkeiden kustannukset ovat tukikelpoisia tukipäätöksen laatimisen jälkeen.

Kuudennen kierroksen kokeiluhankkeet esittäytyivät yhteisessä kick off -tilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona 9.5. Tilaisuuden voi katsoa tallenteena Kiradigi.fi-verkkosivuilla. Kiradigi.fi-sivustolla esitellään myös kaikki aiemmilla hakukierroksilla käynnistyneet kokeiluhankkeet, joita on kuuden kokeiluhakukierroksen tuloksena käynnistynyt jo yli 130.

KIRA-digi -hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö ja siinä ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.