Kirja kosteusongelmien välttämiseksi työmaalla

Kosteus- ja homevauriot

Rakennusalan järjestöjen yhteisesti omistama Rakennusmedia on tarttunut tänä vuonna tarmolla kosteusongelmiin ja julkaissut kirjan Kosteusvaurioiden ehkäiseminen rakennustuotannossa.

Tekijänä on Tero Niemelä, joka on kokenut käytännön asiantuntija jo vuosien ajalta. Lähtökohtana on ajatus siitä, että hyvä sisäilma ja homeongelman välttäminen ovat tekijöitä, joilla tilan loppukäyttäjät arvioivat rakentamisen laatua. Nykyrakentamisen laatua onkin voimakkaasti arvosteltu, minkä vuoksi virheitä tulee varoa. Laatuun vaikutetaan parhaiten huolehtimalla siitä, ettei rakentamisen aikana rakenteisiin pääse syntymään kosteusvaurioita. Tämä opas ohjaa rakennustyömaan työnjohtoa arvioimaan rakennusten kosteusvaurioitumiseen liittyviä riskitekijöitä sekä panostamaan keskeisiin toimenpiteisiin kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi. Kosteusvaurioitumisriskin arviointiin ja oikeiden toimenpiteiden valintaan ohjataan käytännön esimerkkien sekä tunnistettujen riskien avulla. Kirjassa käydään läpi myös tekijöitä, jotka vaikuttavat homeen syntyyn eri materiaaleilla ja neuvotaan, mihin tekijöihin kannattaa kiinnittää huomiota sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Erityisesti tärkeän kosteudenhallintasuunnitelman teko esitetään havainnollisesti ja se tulisikin viedä osaksi työmaan aikatauluja. Myös betonin kosteusmittausten suorittamiseen on annettu yksityiskohtaisia ohjeita.

Kirja on pituudeltaan sopivan lyhyt, 88 sivua. Ennen kaikkea se on tarkoitettu uudisrakentamiseen ja soveltuvin osin myös korjausrakentamiseen. Kirja sopii myös oppikirjaksi rakennusalan perus- ja täydennyskoulutukseen ja sisältää hyödyllistä käytännön tietoa rakennushankkeen tilaajille, suunnittelijoille, kuntotutkimuksia tekeville asiantuntijoille ja tutkimusten tilaajille. Kirjan kirjoittajalla Tero Niemelällä on pitkä ja laaja käytännön kokemus rakennustyömaan kosteuden hallinnasta. Hän on toiminut kansainvälisessä rakennusyrityksessä laatupäällikkönä yli kymmenen vuotta ja ollut mukana kehittämässä kosteudenhallintaan liittyviä menettelyjä ja prosesseja. Kehitystyö on perustunut kosteusvaurioista tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin, joissa on kartoitettu myös kosteusvaurioihin johtaneita syitä.

Kuva 19. Viiltomittaus.
Kuva 19. Viiltomittaus. (Kuva: Sami Niemi, Betonirakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, 2008.)

Lisätietoja ja tilaukset:
www.rakennusmedia.fi

Esko Kukkonen